TREADMILL/ลู่วิ่ง

เครื่องวิ่งทดสอบสมรรถภาพชนิดสายพานแข็ง 

คุณสมบัติ

* มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้าต่อเนื่อง การใช้ไฟฟ้า ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 115 Vac

* จอ LED  5 หน้าจอ แสดง ระยะทาง ,อัตราเต้นหัวใจ ,ความเร็ว ,ความชัน ,เวลา

* มีระบบขับเคลื่อนเป็นแบบสายพานแข็ง  (ลักษณะเป็นแผ่นต่อกันเป็นแนวราบตรง)

   ลักษณะแผ่นมีการเคลือบผิวหน้าด้วยยาง จำนวน 60 แผ่น

* ปรับความเร็ว  0.1 -17.6 กม./ชม. และปรับความชัน 0-15 %

* ขนาดสายพาน มีขนาด16 x 67 นิ้ว

* รับน้ำหนักผู้ใช้สูงสุด ขณะวิ่ง น้ำหนัก181 กิโลกรัม ขณะเดินรองรับน้ำหนักได้ 363 กิโลกรัม

* วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สายและแบบสัมผัสด้วยมือจับได้เครื่องวิ่งทดสอบสมรรถภาพแบบไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 

* มอเตอร์ แบบ AC ขนาด  4 แรงม้า
* ปรับความเร็วได้ 0.5 – 20 กม./ชม. และปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า 0-15%
* ขนาดสายพาน  55  x 154  เซนติเมตร
* จอ LED   แสดง ระยะทาง, ความชัน ,อัตราการเต้นหัวใจ , แคลอรี, แคลอรีต่อชั่วโมง, ความเร็ว, Mets, เวลา, ก้าว
* มีโปรแกรมการใช้งาน     ได้แก่     โปรแกรมใช้งานอย่างรวดเร็ว(Quick Start) ,  โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ
  ,  โปรแกรมฝึกวิ่งแข่ง  ,  โปรแกรมผู้ใช้ปรับเอง (Manual) ,  โปรแกรมฝึกวิ่งขึ้นเขา โปรแกรมแบบสุ่มสลับรูป 
     แบบ (Random) ,  โปรแกรมฝึกหนักสลับเบา (Interval) 3 โปรแกรม  ,  โปรแกรมกระชับสะโพก 2 โปรแกรม , โปรแกรมเผาผลาญไขมัน (Fat burn) , โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อ
สมรรถภาพหัวใจ 2 โปรแกรม
* รองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 180 กิโลกรัม


 
เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพานแข็ง 

คุณสมบัติ

* มีกำลังมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า  2 แรงม้าต่อเนื่อง

* สามารถปรับความเร็ว ไม่น้อยกว่า 0-11 ไมล์/ชั่วโมง (0.1-17.6 กิโลเมตร/ชั่วโมง)

* สามารถปรับความชันไม่น้อยกว่า   0-15 เปอร์เซ็นต์

* ขนาดพื้นที่วิ่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า   40 x 170 เซนติเมตร

* สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน ขณะวิ่งไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม /ขณะเดินไม่น้อยกว่า  360 กิโลกรัม

* สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจ วัดแบบมือจับและแบบไร้สายด้วยสายคาดหัวใจ

* ระบบขับเคลื่อนเป็นสายพานแข็งเป็นแผ่นต่อเนื่อง เรียงต่อกันเป็นแนวราบตรง  เคลือบผิวหน้าด้วยยางพิเศษ  จำนวนไม่น้อยกว่า  60 แผ่น วางบนระบบขับเคลื่อนด้วยตลับลูกปืน  จำนวน ไม่น้อยกว่า 110 ตัว และแกนหมุนโรลเลอร์  จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ตัว

* จอแสดงผล แบบ LED จำนวนไม่น้อยกว่า 5 หน้าจอ แสดงข้อมูล ความเร็ว (Speed), ความชัน (Incline), เวลา (Time), ระยะทาง (Distance), และอัตราเต้นหัวใจ (Heart rate)

* อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 83 x 178 x 50 เซนติเมตร

 

* เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพาน  

 (ลักษณะ)

* เป็นลู่วิ่งแบบไม่มีมอเตอร์

* สามารถปรับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 3.2 – 16 กิโลเมตร/ชั่วโมง

มีระบบขับเคลื่อนแบบสายพานแข็งเป็นแผ่นต่อเนื่อง

* หน้าจอแสดงผลแบบLCD แสดงค่าเป็นตัวเลขและจุดกราฟิก  แสดงข้อมูลได้แก่แคลอรี่, เวลา, ระยะทาง, แคลอรีต่อชั่วโมง, การใช้พลังงาน(METs),  การใช้พลังงานวัตต์, อัตราเต้นหัวใจ, ความเร็ว, ความเร็วเป้าหมาย, แรงต้าน   เป็นอย่างน้อย

สามารถปรับแรงต้านด้วยระบบกลไกลร่วมกับระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

สามารถปรับความชันคงที่หลายองศา

มีระบบหยุดฉุกเฉิน, มีราวจับด้านข้าง และที่วางขวดน้ำ

มีระบบวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ

สามารถรองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้ไม่น้อยกว่า  150 กิโลกรัม

มีขนาดพื้นที่วิ่ง(สายพาน) ไม่น้อยกว่า  50 x 145 เซนติเมตร

มีโปรแกรมออกกำลังกายโดยสามารถปรับแรงต้านสำหรับวิ่ง(Run) และสำหรับออกแรงผลัก(Push)

* สามารถตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายได้แก่เวลา, แคลลอรี่, ระยะทางและวัตต์เป้าหมาย  เป็นอย่างน้อย

* มีพัดลมระบายอากาศ ,ที่วางขวดน้ำ ,ราวจับด้านข้าง ,  ช่องเชื่อมต่อUSB

 

อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า   90 x 210 x 163 เซนติเมตร  


 

อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจชนิดสายพานแบบโค้ง

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•จอแสดงผลแบบ LCD แสดงค่า     วัตต์ (Watts) , ความเร็ว Pace (นาที/กิโลเมตร), อัตราเต้นหัวใจ (HR)

         เวลา (Time) , แคลอรี่ (Calories) , ปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายใช้ในการออกกำลัง (METs) , ระยะทาง (Distance) , ความเร็ว (Speed) 

•เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานขับเคลื่อนสายพาน เหมือนกับการวิ่งบนพื้นจริง สามารถกำหนดความเร็วได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

•หน้าจอมีไฟสัญญาณ LED แสดงสถานะ การฝึก (Work) และ การพัก (Rest)  

•สามารถหยุดการแสดงผลหน้าจอแบบชั่วคราว เพื่อดูข้อมูลในขณะออกกำลังกายได้

•สามารถเปิด/ปิด เสียงเตือนสถานะความเร็วได้

•มีโปรแกรมออกกำลังกาย ดังนี้

โปรแกรมฝึกหนักสลับเบา (Interval Program) 7 โปรแกรม  ได้แก่ โปรแกรมวิ่ง เร็วสลับช้า  (เร็ว 20 วินาที / ช้า 10 วินาที) , โปรแกรมวิ่ง เร็วสลับช้า  (เร็ว 10 วินาที / ช้า 20 วินาที)  , โปรแกรมวิ่งเร็วสลับช้าในระยะ  3  กิโลเมตร  โดยมีไฟสัญญาณแสดง ในการ ฝึก  ,โปรแกรมเผาผลาญแคลอรี (Calorie Burn)  โดย มีไฟสัญญาณ แสดงสถานะความเร็วในการฝึก , โปรแกรมเพิ่มความแข็งแรง (Cardio Strength) / มีไฟสัญญาณแสดงสถานะความเร็ว , โปรแกรมเพิ่มความทนทาน (Cardio Endurance)  / มีไฟสัญญาณแสดงสถานะความเร็วในการ ฝึก และ โปรแกรมผู้ใช้กำหนดเอง 


 

อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจชนิดสายพานแบบราบ

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•มอเตอร์ แบบ  AC ขนาด 5  แรงม้า

•ขนาดสายพาน  มีขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง 55  x ยาว 157 เซนติเมตร

•สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 0.8–25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีปุ่มเลือกความเร็วอัตโนมัติ 6 ระดับ และปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า
         ตั้งแต่ 0 –22% มีปุ่มเลือกความชันอัตโนมัติ  6 ระดับ อยู่บนหน้าจอ

•มีระบบหยุดฉุกเฉิน ( Safety key ) , มีระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับ อยู่บริเวณราวจับด้านหน้า 

•หน้าจอ LCD  แสดง   ความชัน , ระยะทาง , ระดับไขมันในร่างกาย , เวลา , แคลอรี่ , ความเร็ว , อัตรา

        การเต้นหัวใจ 

•มีโปรแกรมออกกำลังกายรวม  29 โปรแกรม เพื่อความหลากหลายในการฝึก

•รับน้ำหนักผู้ใช้งานได้   180 กิโลกรัม


 

ลู่วิ่งกายภาพบำบัด

คุณลักษณะ

•ใช้ออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต

•มีมอเตอร์คู่ DC (สูงสุด) 2.0 และ 3.0 แรงม้า 

•หน้าจอ  LCD แสดงข้อมูล วัตต์ , ความเร็ว, เวลา, ความชัน, อัตราการเต้นหัวใจ, ระยะทาง, แคลอรี

•กระดานเคลือบสารหล่อลื่น 2 ด้าน หนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

•สามารถปรับความเร็ว 0.1-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีปุ่มเลือกความเร็วอัตโนมัติ 4 ระดับและปรับความชันไฟฟ้า 1-18 ระดับ มีปุ่มเลือกความชันอัตโนมัติ 4 ระดับ

•ขนาดพื้นที่วิ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า  53 x 149 เซนติเมตร

•มีระบบรับแรงกระแทกด้วยปุ่มยาง 8 ตำแหน่ง

•มีความสูงจากพื้นถึงสายพานวิ่ง ไม่น้อยกว่า 15 ซม.

•มีระบบหยุดฉุกเฉิน (Safety key) / มีที่วางสิ่งของและขวดน้ำ /ที่วางหนังสือ

•วัดชีพจรแบบมือจับสัมผัสได้และรองรับแบบไร้สาย

 

•รับน้ำหนักตัวผู้ใช้งาน  180 กิโลกรัม 


 

เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพานแข็ง  

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

- กำลังมอเตอร์ 2 แรงม้าต่อเนื่อง  (Brushless Servo)

- ใช้สายพานชนิดแข็งเป็นแผ่นต่อเนื่อง ทำเป็นสายพานวิ่ง จำนวน 60 แผ่น 

- ใช้ตลับลูกปืนในการขับเคลื่อนสายพาน  จำนวน 114 ตัว 

- โครงสร้างวางแกนหมุนในการขับเคลื่อน จำนวน 12 ตัว

- ความเร็ว 0-16 กิโลเมตร/ชั่วโมง

- ความชัน 0-15 เปอร์เซ็นต์

- พื้นที่วิ่ง 40 x 154 เซนติเมตร

- รับน้ำหนักผู้ใช้งาน 

- ขณะวิ่ง น้ำหนักไม่เกิน 180 กิโลกรัม

- วัดแบบมือจับ (Touch grip) และ แบบไร้สายด้วยสายคาดหัวใจ (Wireless Chest Belt)

- หน้าจอแสดงผลแบบ LED จำนวน 5 หน้าจอ แสดงข้อมูล ความเร็ว (Speed), ความชัน (Incline), เวลา (Time), ระยะทาง (Distance), และอัตราเต้นหัวใจ (Heart rate)

 


 

เครื่องฝึกสมรรถภาพของหัวใจชนิดสายพาน 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.ลู่วิ่งแบบไม่มีมอเตอร์ (Non-motorized)

2.ใช้กำลังไฟฟ้าสำหรับจอแสดงผลและปรับแรงต้าน (Power Requirements) 35 วัตต์ 

3.สามารถใช้ฝึกแบบวิ่งเร็ว (Run) และวิ่งแบบมีแรงต้าน (Push)

4.สามารถกำหนดความเร็วเป้าหมายได้ 3.2 – 16.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2 – 10 ไมล์/ชั่วโมง) สำหรับการฝึกวิ่งเร็ว (Run)

5.ระบบขับเคลื่อนแบบสายพานแข็งเป็นแผ่นต่อเนื่อง (Slatted belt) เคลื่อนที่ด้วยตลับลูกปืน (Bearing) บนสายพาน ทำให้กลไกสายพานเลื่อนได้สะดวกและคล่องตัว 

6.มีระบบปรับแรงต้านแบบ Mechanical แบบจานเบรก (Disk brake) 

7.มีระบบปรับแรงต้านแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro-magnetic braking system)

8.ระบบปรับแรงต้านสามารถทำงานแบบกลไกร่วม (Hybrid mechanical/electro-magnetic braking   system) ได้

9.มีระบบประหยัดไฟฟ้า (ECO-POWER) สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้า (Watt to Grid) ได้

10.สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้า (Watt to Grid) ได้สูงสุด 200 วัตต์ 

11.รองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 150 กิโลกรัม 

12.พื้นที่วิ่ง (สายพาน) 45 x 135 เซนติเมตร 

13.พื้นวิ่งแบบราบมีความชันคงที่  

14.พื้นด้านข้างมีขีดแสดงตำแหน่งการวิ่ง

15.มีระบบป้องกันสายพานเคลื่อนที่ออกจากแนวปกติ

16.ระบบหยุดฉุกเฉิน (Safety key) แบบสายดึงหยุดสายพาน

17.ราวจับด้านข้าง 

18.ที่วางขวดน้ำ

19.แบบมือจับ (Grip HR) บนราวจับด้านหน้า

20.รองรับการวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย (HR transmitter)

21.โปรแกรมกำหนดความเร็วเป้าหมายสำหรับฝึกวิ่ง (Run)

22.โปรแกรมจำกัดความเร็วเพื่อฝึกวิ่งแบบมีแรงต้าน Push) 

23.โปรแกรม ตั้งเป้าหมาย (Goal) การออกกำลังกาย ได้แก่ เวลา (Time), แคลลอรี่ (Calories), ระยะทาง (Distance) และวัตต์เป้าหมาย (Watt-Hour to grid)

24.การแสดงหน้าจอ LCD แสดงค่าเป็นตัวเลขและจุดกราฟิก

25.ปุ่มกดพร้อมปุ่มกดตัวเลข เพื่อป้อนค่าและกำหนดใช้งาน

26.หน้าจอแสดงข้อมูล ได้แก่ แคลอรี่ (Calories), เวลา (Time), ระยะทาง (Distance), แคลอรีต่อชั่วโมง (Cal/HR), ความเร็วที่วิ่งได้ (Your Speed), ความเร็วเป้าหมาย (Target speed),การใช้พลังงาน (METs), ก้าว (Pace), การใช้พลังงานวัตต์ (Human watts), อัตราเต้นหัวใจ (Heart rate), แรงต้าน (Resistance) และพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการฝึก (Instant watt to grid)


 

เครื่องกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน

คุณลักษณะ

-  มีมอเตอร์ DC 2 ตัว ขนาด 2 แรงม้า (ระดับความเร็วต่ำ) และขนาด 3 แรงม้า (ระดับความเร็วสูง)

-  มีระบบหยุดฉุกเฉิน (Safety key) , วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับ (ด้านหน้า )

-  มีโปรแกรมออกกำลังกาย  โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 12 โปรแกรม , * โปรแกรมควบคุมด้วยหัวใจ จำนวน 4  

   แบบ  ,  โปรแกรมกำหนดด้วยตนเอง จำนวน 4 แบบ ,  โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ ,  โปรแกรมปรับอิสระ  

   Manual ,  โปรแกรมออกกำลังกายแบบสุ่ม Random

-  หน้าจอ  LCD แสดงข้อมูล ความเร็ว, เวลา, ความชัน, อัตราการเต้นหัวใจ, ระยะทาง, แคลอรี่

-  ปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 0.1-20 กม./ชม. ,ปรับความชันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า  15 ระดับ

-  ขนาดพื้นที่วิ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 134  ซม. ,รับน้ำหนักผู้ใช้  180 กก.

-  มีมาตรฐาน ISO


เครื่องกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1. มีมอเตอร์ชนิด DC ไม่น้อยกว่า  2 ตัว ขนาดไม่มากกว่า 2 แรงม้า สำหรับขับสายพานที่ความเร็วต่ำ  และขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า สำหรับขับสายพานที่ความเร็วสูง

2. ปรับความเร็วได้ 0.1- 20 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

3. ปรับความชันไฟฟ้าได้ 15 ระดับ

4. พื้นที่วิ่งมีขนาด 48 x 130  เซนติเมตร

5. มีระบบรับแรงกระแทกด้วยปุ่มยาง

6. มีราวจับ 2 ข้างมีความยาวไปเกือบสุดท้ายเครื่องเพื่อ จับประคองสำหรับกายภาพหรือออกกำลังกาย

7. มีระบบหยุดฉุกเฉิน (Safety key)

8. วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับอยู่บริเวณราวจับ 

9. สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง (Body fat percentage)

10. มีโปรแกรมออกกำลังกาย ดังนี้

•โปรแกรมปรับอิสระ Manual

•โปรแกรมออกกำลังกายแบบสุ่ม Random

•โปรแกรมสำเร็จรูป จำนวนไม่น้อยกว่า  12 โปรแกรม 

•โปรแกรมควบคุมด้วยหัวใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 แบบ ได้แก่ HRC 65% ,HRC 70% ,HRC 80%, HRC 85%  เป็นอย่างน้อย

•โปรแกรมกำหนดด้วยตนเอง จำนวนไม่น้อยกว่า 4 แบบ (User)

•โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fitness Test)

11. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อมูล ความเร็ว, เวลา, ความชัน, อัตราการเต้นหัวใจ, ระยะทาง, แคลอรี่ เป็นอย่างน้อย

12. ขนาดของเครื่อง  80 x 180 x 145 เซนติเมตร