GYM/อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ

 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบี้ยวปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องสำหรับฝึกกล้ามเนื้อไหล่ (Shoulder Press) โดยการนั่งยกแขนขึ้นดันขึ้นลงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.ชุดแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์  

10.สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11.ขนาดของเครื่อง 139.5 x 144.5 x 149.5 เซนติเมตร 

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบนแบบลูกเบี้ยวปรับได้    

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบน (Pec Fly & Rear Delt) โดยนั่งหลังพิงเบาะแล้วดันแขนเข้า และนั่งอกชิดเบาะแล้วกางแขนออก ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 6 ระดับ

7. มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8. โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9. สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า  20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านั่งแบบลูกเบี้ยวปรับได้

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Seated Leg Curl) โดยการนั่งพับขาเตะขึ้น-ลง

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.  เบาะพิงหลังและดันต้นขาปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11. ขนาดของเครื่อง 152 x 96.5 x 149.5 เซนติเมตร 

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออก (Chest Press) ด้วยการนั่งแล้วดันแขนไปด้านหน้าออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 175 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.  ขนาดของเครื่อง 139.5 x 142 x 149.5 เซนติเมตร

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Abdominal Crunch) โดยการก้มให้กล้ามเนื้อท้องเกร็งขึ้น-ลง

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่ง,เบาะดันหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 150 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.  ขนาดของเครื่อง 114 x 124 x 149.5 เซนติเมตร 


 


อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH MACHINE ด้วยการฝึกท่า Squat

2.เป็นการฝึกกล้ามเนื้อท่ายืนหรือนอนฝึกเล่นบาร์เบล

3.ใช้ลูกปืนแนวตรง  และมีการถ่วงน้ำหนักช่วย

4.โครงสร้างเป็นโครงเหล็ก มีความแข็งแรง  ทนทาน  พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

5.มีแกนเหล็กสำหรับเก็บแผ่นน้ำหนัก  6  แกน

6.ออกแบบพิเศษ  ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับอุปกรณ์ชุดฝึกกล้ามเนื้อ  คือ  มีการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น  และให้ความปลอดภัยสูงในขณะที่ให้ความรู้สึกและให้ผลของการฝึก  เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประเภท  Free weight 

7.พัฒนากลุ่มกล้ามเนื้ออย่างสมบูรณ์แบบ  ให้มีความแข็งแรงกว่า  ในเวลาอันรวดเร็ว

8.ระบบรอกขนาด  6  นิ้ว  และระบบถ่วงน้ำหนัก  ช่วยให้ผู้ใช้ทุกเพศ  ทุกวัย  และทุกสมรรถภาพ  สามารถใช้เครื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.พื้นที่วางอุปกรณ์  :  219  x  135  x  229  เซนติเมตร

10.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อค 2  อัน

11.แผ่นน้ำหนักเป็นแผ่นเหล็กหุ้มยาง มีน้ำหนักหลายแผ่นรวมกัน ไม่น้อยกว่า  150 กิโลกรัม 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบี้ยวปรับได้  

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Back Extension) ด้วยการนั่งแล้วเกร็งเอนตัวไปด้านหลังออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.เบาะนั่ง,เบาะดันหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 180 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11.ขนาดของเครื่อง 99 x 111.5 x 149.5 เซนติเมตร


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบี้ยวปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Leg Extension) ด้วยการนั่งแล้วเตะขาขึ้นไปด้านหน้า ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะพิงหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7. มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8. โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9. สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11. ขนาดของเครื่อง 119 x 104 x 149.5 เซนติเมตร  

 


 

 เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบี้ยวปรับได้  ( Low Back Extension ) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก(Low Back Extension) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบี้ยวปรับได้ ( Leg Extension )

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก(Leg Extension) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ 

 

 เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านอนแบบลูกเบี้ยวปรับได้

คุณสมบัติ

 

* เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

* เป็นอุปกรณ์ฝึกแบบสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Seated Leg Curl)

* สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม)

* ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง แบบเส้นใยเคฟล่าร์ และมีระบบลูกเบี้ยว (cam)

* เบาะดันน่องปรับระยะได้

* ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง แบบเส้นใยเคฟล่าร์ และแบบเคเบิล (สลิง) และมีระบบลูกเบี้ยว (cam) 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านั่งแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Seated Leg Curl) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Seated Leg Curl) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบนแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Pec-Rear Delt) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Pec Fly & Rear Delt) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 3 ตำแหน่ง , เบาะนั่ง ปรับความสูง-ต่ำได้ 6 ระดับ 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  260 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักแบบสลิง

 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 


ดัมเบลล์หุ้มยางน้ำหนัก 2 – 32 กิโลกรัมพร้อมชั้นวาง

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•ดัมเบลเหล็ก มีขนาดน้ำหนัก ตั้งแต่ 2 - 32 กิโลกรัม

•ดัมเบลมีขนาดน้ำหนักละ 1 คู่ มีน้ำหนักดังนี้  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22, 24, 26, 28, 30 , 32 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

•ดัมเบลทำด้วยเหล็ก ก้อนน้ำหนักเป็นเหล็กหุ้มด้วยยาง แกนมือจับเป็นเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี

•ชั้นวางรูปทรงแนวนอน เป็นโครงเหล็กมีความแข็งแรง สามารถหยิบดัมเบลได้สะดวก 

•บริเวณฐานรองมีวัสดุรองกันลื่น 


อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลายมัดแบบผสมผสานตามหน้าที่การทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อ

 

คุณลักษณะ

·       เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

·       เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อ 4 สถานี

·        โครงสร้างหลักเป็นเหล็กขนาด 2x2 นิ้ว และ 2x3 นิ้ว

·        เบาะทำจากโฟมอย่างดี หุ้มด้วยไวนิล

·       มีสถานีฝึกต่าง ๆ คือ

o   สถานีฝึกดึงแบบสายเคเบิลและรอกตัวบน (กล้ามเนื้ออก แขน และหลังส่วนบน)

o   สถานีฝึกถีบขา (กล้ามเนื้อขา)

o   สถานีฝึกดึงแบบเคเบิลแนวดิ่ง (กล้ามเนื้อมัดเล็ก และขา)

o   สถานีฝึกแบบดัน กล้ามเนื้อท้อง และเตะขา (กล้ามเนื้ออก ไหล่ ท้อง และขา)

·       โดยมีน้ำหนักแผ่นรวม 200 ปอนด์ น้ำหนักย่อยแผ่นละ 10 ปอนด์ โดยมีชุดน้ำหนักสำหรับฝึกจำนวน 200 ปอนด์  4 ชุด

·       มีนวมล็อคหน้าแข้งที่สามารถปรับให้เข้ากับขาทุกขนาด ในสถานีฝึกท่า Leg Extension

·        แขนดึงของสถานีฝึก Cable Station สามารถปรับระดับแขนได้หลายท่าฝึก
เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เก้าอี้ฝึกยกน้ำหนักปรับระดับเบาะพิงหลังได้

2.เบาะรองนั่งและเบาะพิงหลัง เป็นเบาะโฟมชนิดแข็ง เย็บหุ้มด้วยวัสดุอย่างดี

3.ปรับระดับมุมเบาะหลัง 6 ระดับ แบบให้แกนล็อคค้ำกับแนวเหล็กระดับ

4.ปรับเบาะรองนั่งสูง-ต่ำได้ 4 ระดับ แบบสลักดึง เพื่อความสะดวกในการปรับ

5.โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย

6.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

7.ขนาดของเครื่อง  65 x 24 x 52 เซนติเมตร

 

อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

คุณลักษณะ 

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•โครงสร้างเป็นเหล็กทำสีป้องกันสนิม

•สามารถยืดเหยียดได้  10 ท่าฝึก ได้แก่    Calf, Upper Back, Lower Back, Shoulder , Pectoral , Quadriceps, Hamstring, Inner Thigh, Gluteus, Hip/Leg โดยฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต  

•มีเบาะนั่งและเบาะรองขา ผลิตจากโฟมหุ้มอย่างดี

•ตำแหน่งมือจับหุ้มยางกันลื่นขณะใช้งาน

•นวมรองข้อเท้าทำด้วยโฟม เพื่อรองรับสรีระ

•ขนาด  กว้าง 55 x ยาว 125 x สูง 95 เซนติเมตร

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก (Dependent Chest Press) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก Chest Press 

-   มีแผ่นน้ำหนัก 80 กก. , ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายสลิง

-  เบาะนั่งปรับความสูง-ต่ำได้ 6 ระดับ 

-  ขนาด 120 x 100  x 144  ซม.

-   เป็นผลิตภัณฑ์ของ ASIA 


 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Shoulder Press)  

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Shoulder Press)  

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง (Abdominal Crunch)

 คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก แบบ Abdominal Crunch 

-   สามารถปรับตำแหน่งเริ่มฝึกได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ และสามารถปรับนวมรองอกได้ 10 ระดับ 

-   มีแผ่นน้ำหนัก 70 กก. , ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายสลิง

-  ขนาด 90 x 95  x 138  ซม.

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ ASIA , มีมาตรฐาน ISO


 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดึง  

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว ) สำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ ต้นแขนส่วนหน้า-หลัง 

    และอก แบบ  Functional trainer 

-  มีแผ่นน้ำหนัก มีน้ำหนัก 2 ข้างๆละ 80 กิโลกรัม 

-  ใช้ระบบการส่งกำลังด้วยสายสลิง


 

อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กก.

คุณลักษณะ

-  อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักในท่า Squat 

-  สามารถปรับตำแหน่งเริ่มยกให้สูงขึ้นลงได้ 9 ระดับ

-  แกนสำหรับแขวนเก็บแผ่น 6 แกน 

-  มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อคเพื่อความมั่นคง   2  อัน

-  แผ่นน้ำหนักโอลิมปิค  หุ้มภายนอกด้วยยาง และมีช่องสำหรับมือจับ 3 ตำแหน่ง น้ำหนักรวม 

    150 กก.


 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบมีความชัน พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150  กิโลกรัม   

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก โดยใช้บาร์เบลมาตรฐานแข่งขันโอลิมปิค

2.มีแท่นยืนสำหรับผู้ช่วยประคองบาร์เบล

3.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

4.เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุ ทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

5.ที่รองรับคานบาร์เบลล์ทำด้วยเหล็ก มีหมุดดึงล็อคเพื่อใช้ปรับที่รองรับคานบาร์เบลล์ให้เลื่อนขึ้น-ลงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ 3 ตำแหน่ง

6.พนักพิงหลัง เอียงขึ้น (incline)

7.ขนาดของเครื่อง:  122  x  239  x  163  เซนติเมตร

8.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

9.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

10.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

11.เป็นแผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ที่มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 


 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบราบ พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

 คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก โดยใช้บาร์เบลมาตรฐานแข่งขันโอลิมปิค

2.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

3.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุ ทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

4.ที่รองรับคานบาร์เบลล์ทำด้วยเหล็ก มีหมุดดึงล็อคเพื่อใช้ปรับที่รองรับคานบาร์เบลล์ให้เลื่อนขึ้น-ลงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ได้ 3 ตำแหน่ง

5.ขนาดของเครื่อง:  122  x  239  x  163  เซนติเมตร

6.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

7.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

8.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

9.เป็นแผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ที่มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 


เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบลาดเอียง พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์ 

1.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

2.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

3.มีที่พักคาน 3  ตำแหน่ง 

4.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

5.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

6.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

7.แผ่นน้ำหนักมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 

 


ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ  45 องศา 

คุณลักษณะ

-  เป็นม้าฝึกกล้ามเนื้อหลัง

-  แกนปรับเบาะรองขา ปรับได้   10 ระดับ

-  ขนาด  75 x  130 x  83 ซม.

-  มีมาตรฐาน ISO


 

เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

2.เบาะเก้าอี้ปรับความลาดเอียงสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ 

3.นวมรองเข่าปรับตำแหน่งได้ 2 ตำแหน่ง

4.นวมรองข้อเท้าปรับตำแหน่งได้ 3  ตำแหน่ง

5.เบาะเก้าอี้ เป็นฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU 

 


 

เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

คุณลักษณะ

-  เป็นเก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

-  มีเบาะพิงหลัง รองรับสรีระ ปรับได้ 10 ระดับ 

-  เบาะนั่งขนาดใหญ่ ปรับสูง-ต่ำ  ได้ 5 ระดับ 

-  มีมาตรฐาน ISO
เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบราบ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เก้าอี้ฝึกยกน้ำหนักแบบราบ

2.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

3.โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย

4.โครงสร้างทำด้วยเหล็กวงรี พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

5.ขนาดของเครื่อง  60 x 141 x 44 เซนติเมตร

 


อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.อุปกรณ์ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บริเวณที่มีความสำคัญกับการออกกำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตในกล้ามเนื้อ

2.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

3.ประกอบด้วยเบาะนั่งและเบาะรองขา ผลิตจากโฟม หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด มีความทนทาน ไม่ดูดซับเหงื่อ และทำความสะอาดง่าย

4.แฮนด์จับหุ้มยางกันลื่น ทนทาน ไม่ซับเหงื่อ และมีสายคล้องข้อมือ เพื่อป้องกันการหลุดมือจากแฮนด์จับ เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติ

5.มีนวมรองข้อเท้า 

6.แสดงวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 10 ท่า คือ Quadriceps, Hamstring, Inner Thigh, Gluteus, Hip/Leg, Calf, Upper Back, Lower Back, Shoulder และ Pectoral

7.ขนาดของเครื่อง  76 x 132 x 99 เซนติเมตร

 


ดัมเบลหุ้มยางน้ำหนัก 2.5 – 25 กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.ดัมเบลมีจำนวน  10 คู่

2.ดัมเบล มีขนาดน้ำหนัก ตั้งแต่  2.5 - 25 กิโลกรัม

3.น้ำหนักแตกต่างกันระดับละ  2.5 กิโลกรัม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.ดัมเบลทำด้วยเหล็ก ก้อนน้ำหนักเป็นเหล็กหุ้มยาง 

5.แกนมือจับดัมเบลเป็นเหล็กชุบโครเมียม

6.ชั้นวางรูปทรงแนวนอน วางดัมเบลได้ 10 คู่

7.ชั้นวางโครงสร้างทำด้วยเหล็ก พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

8.ชั้นวางมีขนาด 55 x 248 x 75 เซนติเมตร

 


 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวม

คุณลักษณะ

-  มีสถานีฝึก ได้แก่ สถานีฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า/ต้นขาส่วนหลัง( Leg Extension/ Leg Curl) ,  สถานีฝึก 

  กล้ามเนื้ออก/หลังส่วนบน (Chest Press/Seated Row) , สถานีฝึกกล้ามเนื้อไหล่/ หลังส่วนบน (Shoulder  

  Press/Lat Pulldown) , สถานีฝึกกล้ามเนื้อท้อง/หลังส่วนล่าง( Abdominal  Crunch/Back Extension) , 

  สถานีฝึกกล้ามเนื้อท้องส่วนข้างซ้าย-ขวา (Rotary Torso) 

-  กระบอกไฮโดรลิกติดตั้งในแนวดิ่ง มีจำนวนรวม 10 กระบอก 

-  จุดหมุนของแกนที่เคลื่อนหมุน ใช้ตลับลูกปืน (Bearing) ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ  45 องศา 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง  และกล้ามเนื้อท้องแนวเฉียง

2.ออกแบบให้ทำมุมเอียง  45  องศา  เพื่อให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนากล้ามเนื้อ

3.เบาะรองรับตัวขนาดใหญ่  หุ้มด้วยหนัง สามารถปรับขึ้น-ลงได้  ช่วยให้การฝึกเป็นไปอย่างสบายและปลอดภัย  เหมาะกับผู้ใช้ทุกขนาดรูปร่าง

4.มีลูกกลิ้งโฟมขนาดใหญ่  ช่วยยึดข้อเท้าให้อยู่กับที่

5.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

6.ขนาดของเครื่อง  66 x 107 x 84 เซนติเมตร

 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดึง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง  ต้นคอ  ไหล่  ต้นแขนด้านหน้า-ด้านหลัง  และอก ด้วยการเลือกแผ่นน้ำหนัก

2.โครงสร้างเป็นโครงเหล็ก  ที่มีความแข็งแรง  ทนทาน  และทนต่อแรงดึงสูง  เหมาะสำหรับใช้ในสถานออกกำลังกายพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต ทนต่อการขูดขีด  และการกะเทาะจากการใช้งาน  และบำรุงรักษาง่าย

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.ออกแบบรูปทรงให้มีความมั่นคง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ในขณะออกกำลังกาย

5.ชุดแผ่นน้ำหนักมาตรฐาน  :   2  Stacks    น้ำหนักข้างละ  73  กิโลกรัม

6.ขนาดของเครื่อง  397 x 89 x 232 เซนติเมตร               

 


 

 

 

แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นพื้นยางสังเคราะห์ สำหรับปูพื้นในห้องออกกำลังกาย  

2.มีความหนา 2 มิลลิเมตร  สามารถรองรับแรงกระแทก

3.มีความยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทก