เทศบาลเมืองมหาสารคาม














เทศบาลตำบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์









อบต.ขมิ้น จ.สกลนคร



 

 

GYM/อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ

 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบี้ยวปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องสำหรับฝึกกล้ามเนื้อไหล่ (Shoulder Press) โดยการนั่งยกแขนขึ้นดันขึ้นลงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.ชุดแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์  

10.สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11.ขนาดของเครื่อง 139.5 x 144.5 x 149.5 เซนติเมตร 

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบนแบบลูกเบี้ยวปรับได้    

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบน (Pec Fly & Rear Delt) โดยนั่งหลังพิงเบาะแล้วดันแขนเข้า และนั่งอกชิดเบาะแล้วกางแขนออก ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 6 ระดับ

7. มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8. โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9. สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 260 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละไม่น้อยกว่า  20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านั่งแบบลูกเบี้ยวปรับได้

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Seated Leg Curl) โดยการนั่งพับขาเตะขึ้น-ลง

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.  เบาะพิงหลังและดันต้นขาปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11. ขนาดของเครื่อง 152 x 96.5 x 149.5 เซนติเมตร 

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออก (Chest Press) ด้วยการนั่งแล้วดันแขนไปด้านหน้าออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่งปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 175 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.  ขนาดของเครื่อง 139.5 x 142 x 149.5 เซนติเมตร

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Abdominal Crunch) โดยการก้มให้กล้ามเนื้อท้องเกร็งขึ้น-ลง

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะนั่ง,เบาะดันหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.  มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.  โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 150 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.  ขนาดของเครื่อง 114 x 124 x 149.5 เซนติเมตร 


 


อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH MACHINE ด้วยการฝึกท่า Squat

2.เป็นการฝึกกล้ามเนื้อท่ายืนหรือนอนฝึกเล่นบาร์เบล

3.ใช้ลูกปืนแนวตรง  และมีการถ่วงน้ำหนักช่วย

4.โครงสร้างเป็นโครงเหล็ก มีความแข็งแรง  ทนทาน  พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

5.มีแกนเหล็กสำหรับเก็บแผ่นน้ำหนัก  6  แกน

6.ออกแบบพิเศษ  ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับอุปกรณ์ชุดฝึกกล้ามเนื้อ  คือ  มีการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น  และให้ความปลอดภัยสูงในขณะที่ให้ความรู้สึกและให้ผลของการฝึก  เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประเภท  Free weight 

7.พัฒนากลุ่มกล้ามเนื้ออย่างสมบูรณ์แบบ  ให้มีความแข็งแรงกว่า  ในเวลาอันรวดเร็ว

8.ระบบรอกขนาด  6  นิ้ว  และระบบถ่วงน้ำหนัก  ช่วยให้ผู้ใช้ทุกเพศ  ทุกวัย  และทุกสมรรถภาพ  สามารถใช้เครื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.พื้นที่วางอุปกรณ์  :  219  x  135  x  229  เซนติเมตร

10.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อค 2  อัน

11.แผ่นน้ำหนักเป็นแผ่นเหล็กหุ้มยาง มีน้ำหนักหลายแผ่นรวมกัน ไม่น้อยกว่า  150 กิโลกรัม 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบี้ยวปรับได้  

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Back Extension) ด้วยการนั่งแล้วเกร็งเอนตัวไปด้านหลังออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6.เบาะนั่ง,เบาะดันหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7.มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9.สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 180 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10.สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11.ขนาดของเครื่อง 99 x 111.5 x 149.5 เซนติเมตร


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบี้ยวปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Leg Extension) ด้วยการนั่งแล้วเตะขาขึ้นไปด้านหน้า ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

2.มีคันโยกปรับลูกเบี้ยวสำหรับปรับมุมกล้ามเนื้อ 

3.ใช้สายพานเส้นใยเคฟล่าร์ในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.การปรับมุมการฝึกของกล้ามเนื้อใช้ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 

5.เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ 

•ตำแหน่งที่ 1 กลางมัดกล้ามเนื้อ

•ตำแหน่งที่ 2 ปลายมัดกล้ามเนื้อ 

•ตำแหน่งที่ 3 ต้นมัดกล้ามเนื้อ 

6. เบาะพิงหลัง ปรับได้ตามสรีระของผู้ฝึกได้ 

7. มีฝาครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านนอกและด้านใน

8. โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

9. สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 195 ปอนด์ น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ 

10. สามารถเพิ่มน้ำหนักย่อยได้ละเอียดถึง 5 ปอนด์ จำนวน 2 ระดับ แบบหมุนลูกบิด 

11. ขนาดของเครื่อง 119 x 104 x 149.5 เซนติเมตร  

 


 

 เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบี้ยวปรับได้  ( Low Back Extension ) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก(Low Back Extension) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบี้ยวปรับได้ ( Leg Extension )

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก(Leg Extension) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ 

 

 



เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านอนแบบลูกเบี้ยวปรับได้

คุณสมบัติ

 

* เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

* เป็นอุปกรณ์ฝึกแบบสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Seated Leg Curl)

* สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม)

* ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง แบบเส้นใยเคฟล่าร์ และมีระบบลูกเบี้ยว (cam)

* เบาะดันน่องปรับระยะได้

* ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง แบบเส้นใยเคฟล่าร์ และแบบเคเบิล (สลิง) และมีระบบลูกเบี้ยว (cam) 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านั่งแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Seated Leg Curl) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Seated Leg Curl) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 

 


เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบนแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Pec-Rear Delt) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Pec Fly & Rear Delt) 

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ 3 ตำแหน่ง , เบาะนั่ง ปรับความสูง-ต่ำได้ 6 ระดับ 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  260 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักแบบสลิง

 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 


ดัมเบลล์หุ้มยางน้ำหนัก 2 – 32 กิโลกรัมพร้อมชั้นวาง

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•ดัมเบลเหล็ก มีขนาดน้ำหนัก ตั้งแต่ 2 - 32 กิโลกรัม

•ดัมเบลมีขนาดน้ำหนักละ 1 คู่ มีน้ำหนักดังนี้  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22, 24, 26, 28, 30 , 32 ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

•ดัมเบลทำด้วยเหล็ก ก้อนน้ำหนักเป็นเหล็กหุ้มด้วยยาง แกนมือจับเป็นเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี

•ชั้นวางรูปทรงแนวนอน เป็นโครงเหล็กมีความแข็งแรง สามารถหยิบดัมเบลได้สะดวก 

•บริเวณฐานรองมีวัสดุรองกันลื่น 


อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลายมัดแบบผสมผสานตามหน้าที่การทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อ

 

คุณลักษณะ

·       เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

·       เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อ 4 สถานี

·        โครงสร้างหลักเป็นเหล็กขนาด 2x2 นิ้ว และ 2x3 นิ้ว

·        เบาะทำจากโฟมอย่างดี หุ้มด้วยไวนิล

·       มีสถานีฝึกต่าง ๆ คือ

o   สถานีฝึกดึงแบบสายเคเบิลและรอกตัวบน (กล้ามเนื้ออก แขน และหลังส่วนบน)

o   สถานีฝึกถีบขา (กล้ามเนื้อขา)

o   สถานีฝึกดึงแบบเคเบิลแนวดิ่ง (กล้ามเนื้อมัดเล็ก และขา)

o   สถานีฝึกแบบดัน กล้ามเนื้อท้อง และเตะขา (กล้ามเนื้ออก ไหล่ ท้อง และขา)

·       โดยมีน้ำหนักแผ่นรวม 200 ปอนด์ น้ำหนักย่อยแผ่นละ 10 ปอนด์ โดยมีชุดน้ำหนักสำหรับฝึกจำนวน 200 ปอนด์  4 ชุด

·       มีนวมล็อคหน้าแข้งที่สามารถปรับให้เข้ากับขาทุกขนาด ในสถานีฝึกท่า Leg Extension

·        แขนดึงของสถานีฝึก Cable Station สามารถปรับระดับแขนได้หลายท่าฝึก




เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เก้าอี้ฝึกยกน้ำหนักปรับระดับเบาะพิงหลังได้

2.เบาะรองนั่งและเบาะพิงหลัง เป็นเบาะโฟมชนิดแข็ง เย็บหุ้มด้วยวัสดุอย่างดี

3.ปรับระดับมุมเบาะหลัง 6 ระดับ แบบให้แกนล็อคค้ำกับแนวเหล็กระดับ

4.ปรับเบาะรองนั่งสูง-ต่ำได้ 4 ระดับ แบบสลักดึง เพื่อความสะดวกในการปรับ

5.โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย

6.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

7.ขนาดของเครื่อง  65 x 24 x 52 เซนติเมตร

 





อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

คุณลักษณะ 

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•โครงสร้างเป็นเหล็กทำสีป้องกันสนิม

•สามารถยืดเหยียดได้  10 ท่าฝึก ได้แก่    Calf, Upper Back, Lower Back, Shoulder , Pectoral , Quadriceps, Hamstring, Inner Thigh, Gluteus, Hip/Leg โดยฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต  

•มีเบาะนั่งและเบาะรองขา ผลิตจากโฟมหุ้มอย่างดี

•ตำแหน่งมือจับหุ้มยางกันลื่นขณะใช้งาน

•นวมรองข้อเท้าทำด้วยโฟม เพื่อรองรับสรีระ

•ขนาด  กว้าง 55 x ยาว 125 x สูง 95 เซนติเมตร

 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก (Dependent Chest Press) 

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก Chest Press 

-   มีแผ่นน้ำหนัก 80 กก. , ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายสลิง

-  เบาะนั่งปรับความสูง-ต่ำได้ 6 ระดับ 

-  ขนาด 120 x 100  x 144  ซม.

-   เป็นผลิตภัณฑ์ของ ASIA 


 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Shoulder Press)  

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก (Shoulder Press)  

-  มีระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ ปรับตำแหน่งที่ออกแรงได้   3 ตำแหน่ง 

-  มีแผ่นน้ำหนัก  200 ปอนด์ (แผ่นละ  20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อย  5 ปอนด์ จำนวน  2 ระดับ แบบ (knob) )

-  ใช้ระบบการดึงน้ำหนักสายเคฟล่าร์

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA 


 

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง (Abdominal Crunch)

 คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว )สำหรับฝึก แบบ Abdominal Crunch 

-   สามารถปรับตำแหน่งเริ่มฝึกได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ และสามารถปรับนวมรองอกได้ 10 ระดับ 

-   มีแผ่นน้ำหนัก 70 กก. , ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายสลิง

-  ขนาด 90 x 95  x 138  ซม.

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ ASIA , มีมาตรฐาน ISO


 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดึง  

คุณลักษณะ

-  เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ (สถานีเดี่ยว ) สำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ ต้นแขนส่วนหน้า-หลัง 

    และอก แบบ  Functional trainer 

-  มีแผ่นน้ำหนัก มีน้ำหนัก 2 ข้างๆละ 80 กิโลกรัม 

-  ใช้ระบบการส่งกำลังด้วยสายสลิง


 

อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กก.

คุณลักษณะ

-  อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักในท่า Squat 

-  สามารถปรับตำแหน่งเริ่มยกให้สูงขึ้นลงได้ 9 ระดับ

-  แกนสำหรับแขวนเก็บแผ่น 6 แกน 

-  มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อคเพื่อความมั่นคง   2  อัน

-  แผ่นน้ำหนักโอลิมปิค  หุ้มภายนอกด้วยยาง และมีช่องสำหรับมือจับ 3 ตำแหน่ง น้ำหนักรวม 

    150 กก.


 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบมีความชัน พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150  กิโลกรัม   

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก โดยใช้บาร์เบลมาตรฐานแข่งขันโอลิมปิค

2.มีแท่นยืนสำหรับผู้ช่วยประคองบาร์เบล

3.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

4.เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุ ทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

5.ที่รองรับคานบาร์เบลล์ทำด้วยเหล็ก มีหมุดดึงล็อคเพื่อใช้ปรับที่รองรับคานบาร์เบลล์ให้เลื่อนขึ้น-ลงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ 3 ตำแหน่ง

6.พนักพิงหลัง เอียงขึ้น (incline)

7.ขนาดของเครื่อง:  122  x  239  x  163  เซนติเมตร

8.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

9.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

10.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

11.เป็นแผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ที่มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 


 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบราบ พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

 คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นเก้าอี้ฝึกยกน้ำหนัก โดยใช้บาร์เบลมาตรฐานแข่งขันโอลิมปิค

2.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

3.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุ ทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

4.ที่รองรับคานบาร์เบลล์ทำด้วยเหล็ก มีหมุดดึงล็อคเพื่อใช้ปรับที่รองรับคานบาร์เบลล์ให้เลื่อนขึ้น-ลงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ได้ 3 ตำแหน่ง

5.ขนาดของเครื่อง:  122  x  239  x  163  เซนติเมตร

6.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

7.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

8.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

9.เป็นแผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ที่มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 


เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบลาดเอียง พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์ 

1.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

2.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

3.มีที่พักคาน 3  ตำแหน่ง 

4.คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม 

5.แผ่นน้ำหนักมีที่จับ 3 ตำแหน่ง

6.มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักทั้ง 2 ข้าง

7.แผ่นน้ำหนักมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม 

 


ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ  45 องศา 

คุณลักษณะ

-  เป็นม้าฝึกกล้ามเนื้อหลัง

-  แกนปรับเบาะรองขา ปรับได้   10 ระดับ

-  ขนาด  75 x  130 x  83 ซม.

-  มีมาตรฐาน ISO


 

เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

2.เบาะเก้าอี้ปรับความลาดเอียงสูง-ต่ำได้ 5 ระดับ 

3.นวมรองเข่าปรับตำแหน่งได้ 2 ตำแหน่ง

4.นวมรองข้อเท้าปรับตำแหน่งได้ 3  ตำแหน่ง

5.เบาะเก้าอี้ เป็นฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU 

 


 

เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

คุณลักษณะ

-  เป็นเก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้ 

-  มีเบาะพิงหลัง รองรับสรีระ ปรับได้ 10 ระดับ 

-  เบาะนั่งขนาดใหญ่ ปรับสูง-ต่ำ  ได้ 5 ระดับ 

-  มีมาตรฐาน ISO




เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบราบ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เก้าอี้ฝึกยกน้ำหนักแบบราบ

2.เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด และมีขนาดพอเหมาะในการรองรับร่างกาย

3.โครงสร้างเหล็กเชื่อมติดกันเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย

4.โครงสร้างทำด้วยเหล็กวงรี พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

5.ขนาดของเครื่อง  60 x 141 x 44 เซนติเมตร

 


อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.อุปกรณ์ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บริเวณที่มีความสำคัญกับการออกกำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตในกล้ามเนื้อ

2.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

3.ประกอบด้วยเบาะนั่งและเบาะรองขา ผลิตจากโฟม หุ้มด้วยวัสดุทนต่อการฉีกขาด มีความทนทาน ไม่ดูดซับเหงื่อ และทำความสะอาดง่าย

4.แฮนด์จับหุ้มยางกันลื่น ทนทาน ไม่ซับเหงื่อ และมีสายคล้องข้อมือ เพื่อป้องกันการหลุดมือจากแฮนด์จับ เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติ

5.มีนวมรองข้อเท้า 

6.แสดงวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 10 ท่า คือ Quadriceps, Hamstring, Inner Thigh, Gluteus, Hip/Leg, Calf, Upper Back, Lower Back, Shoulder และ Pectoral

7.ขนาดของเครื่อง  76 x 132 x 99 เซนติเมตร

 


ดัมเบลหุ้มยางน้ำหนัก 2.5 – 25 กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.ดัมเบลมีจำนวน  10 คู่

2.ดัมเบล มีขนาดน้ำหนัก ตั้งแต่  2.5 - 25 กิโลกรัม

3.น้ำหนักแตกต่างกันระดับละ  2.5 กิโลกรัม ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.ดัมเบลทำด้วยเหล็ก ก้อนน้ำหนักเป็นเหล็กหุ้มยาง 

5.แกนมือจับดัมเบลเป็นเหล็กชุบโครเมียม

6.ชั้นวางรูปทรงแนวนอน วางดัมเบลได้ 10 คู่

7.ชั้นวางโครงสร้างทำด้วยเหล็ก พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

8.ชั้นวางมีขนาด 55 x 248 x 75 เซนติเมตร

 


 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวม

คุณลักษณะ

-  มีสถานีฝึก ได้แก่ สถานีฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า/ต้นขาส่วนหลัง( Leg Extension/ Leg Curl) ,  สถานีฝึก 

  กล้ามเนื้ออก/หลังส่วนบน (Chest Press/Seated Row) , สถานีฝึกกล้ามเนื้อไหล่/ หลังส่วนบน (Shoulder  

  Press/Lat Pulldown) , สถานีฝึกกล้ามเนื้อท้อง/หลังส่วนล่าง( Abdominal  Crunch/Back Extension) , 

  สถานีฝึกกล้ามเนื้อท้องส่วนข้างซ้าย-ขวา (Rotary Torso) 

-  กระบอกไฮโดรลิกติดตั้งในแนวดิ่ง มีจำนวนรวม 10 กระบอก 

-  จุดหมุนของแกนที่เคลื่อนหมุน ใช้ตลับลูกปืน (Bearing) 



ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ  45 องศา 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง  และกล้ามเนื้อท้องแนวเฉียง

2.ออกแบบให้ทำมุมเอียง  45  องศา  เพื่อให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนากล้ามเนื้อ

3.เบาะรองรับตัวขนาดใหญ่  หุ้มด้วยหนัง สามารถปรับขึ้น-ลงได้  ช่วยให้การฝึกเป็นไปอย่างสบายและปลอดภัย  เหมาะกับผู้ใช้ทุกขนาดรูปร่าง

4.มีลูกกลิ้งโฟมขนาดใหญ่  ช่วยยึดข้อเท้าให้อยู่กับที่

5.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

6.ขนาดของเครื่อง  66 x 107 x 84 เซนติเมตร

 

 


อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดึง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลัง  ต้นคอ  ไหล่  ต้นแขนด้านหน้า-ด้านหลัง  และอก ด้วยการเลือกแผ่นน้ำหนัก

2.โครงสร้างเป็นโครงเหล็ก  ที่มีความแข็งแรง  ทนทาน  และทนต่อแรงดึงสูง  เหมาะสำหรับใช้ในสถานออกกำลังกายพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต ทนต่อการขูดขีด  และการกะเทาะจากการใช้งาน  และบำรุงรักษาง่าย

3.ใช้สายสลิงในการดึงแผ่นน้ำหนัก

4.ออกแบบรูปทรงให้มีความมั่นคง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ในขณะออกกำลังกาย

5.ชุดแผ่นน้ำหนักมาตรฐาน  :   2  Stacks    น้ำหนักข้างละ  73  กิโลกรัม

6.ขนาดของเครื่อง  397 x 89 x 232 เซนติเมตร               

 


 

 

 

แผ่นยางรองพื้นพร้อมติดตั้ง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นพื้นยางสังเคราะห์ สำหรับปูพื้นในห้องออกกำลังกาย  

2.มีความหนา 2 มิลลิเมตร  สามารถรองรับแรงกระแทก

3.มีความยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทก

 

ELLIPTICAL/เครื่องเดินวงรี

เครื่องเดินฝึกกล้ามเนื้อแบบสกีภูเขา

คุณสมบัติ

 

* มีลักษณะการใช้งานแบบสกีภูเขา โดยมีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง  (แบบแนวโค้ง ลักษณะแคบ-กว้าง) สามารถฝึกการเคลื่อนไหวได้ทั้งส่วนบน-ล่างได้

* สามารถกำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง(Self generating) ด้วยการก้าวเดินใช้งาน

* ปรับความฝืด 20ระดับ

* โปรแกรมออกกำลังกาย ได้แก่ โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fit-Test) ,  โปรแกรมฝึกขึ้นภูเขา ,  โปรแกรมปรับเอง (Manual) , โปรแกรมฝึกแบบขึ้นที่ราบสูง, โปรแกรมเผาผลาญไขมัน , โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อสมรรถภาพหัวใจ , โปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบา , โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อลดน้ำหนัก ,  โปรแกรมกำหนดอัตราการเต้นหัวใจ

* จอ LED ( แสดงค่าตัวเลขแบบ LCD ) แสดงค่า ระดับความหนัก , เป้าหมายการฝึก , อัตราการเต้นหัวใจ , แคลอรี่ , แคลอรี่ต่อชั่วโมง , ค่า METs , ค่าวัตต์ , ความเร็ว , ระยะทาง , ระยะเวลา

* วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สายและแบบสัมผัสด้วยมือจับได้

* สามารถวางขวดน้ำ , หนังสือ , มีช่องต่อสัญญาณหูฟัง , มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน

* สามารถเชื่อมต่อลำโพงได้ , USB  , มีพัดลมระบายความร้อน

* รับน้ำหนักผู้ใช้สูงสุดได้ 227 กิโลกรัม



 

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น


 

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น

คุณสมบัติ

                 * เครื่องเดินวงรีแบบจานปั่นไม่อิสระ ที่ปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้       

                 * หน้าจอแสดงผลและมือจับสามารถปรับระดับความสูงได้ ไม่น้อยกว่า ระดับ โดยการปรับแบบสลักดึง เพื่อให้เหมาะกับรูปร่างของผู้ใช้งาน   

                 * หน้าจอ LCD แสดงผล รอบต่อนาทีกำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์กิโลแคลอรีอัตราการเต้นหัวใจเวลา ความหนัก (เกียร์และระยะทาง

                 * รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย

                 * ตัวถ่วงน้ำหนักจานหมุนอยู่ตรงกลางอุปกรณ์ ป้องกันการเกิดอันตราย

4                * มือจับหุ้มโฟมกันลื่น ให้ความรู้สึกนุ่ม มีลักษณะการจับแบบมือจับอยู่กับที่ไม่น้อยกว่า  แบบ และการจับแบบมือจับเคลื่อนไหวพร้อมกับเท้าถีบ แบบ เพื่อให้เหมาะกับท่าทางการฝึกและใช้กล้ามเนื้อ

                 * โครงสร้างเหล็ก จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

                 * อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า   55 x 115 x 160 เซนติเมตร

                 * เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอเมริกาหรือยุโรป

2               * ปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ไม่น้อยกว่า  24 ระดับ ด้วยแรงต้านทานระบบแม่เหล็กถาวร เพื่อให้การปรับหนักเบาเป็นไปอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียง


 

 


เครื่องเดินฝึกกล้ามเนื้อแบบสกีภูเขา 

(ลักษณะ)

* เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะการก้าวแบบสกีภูเขาที่ให้การเคลื่อนที่ทั้งเลื่อนขึ้นและลงแบบแนวโค้งแคบ-กว้าง

* มีระบบปรับความฝืด  ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ปรับความฝืดไม่น้อยกว่า20 ระดับ

* สามารถกำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง (Self generating)

* สามารถฝึกเคลื่อนไหวแบบทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

สามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า  225 กิโลกรัม

* โปรแกรมออกกำลังกาย  ได้แก่   โปรแกรมอิสระควบคุมด้วยตนเอง (Manual) , โปรแกรมฝึกแบบขึ้นที่ราบสูง ,  โปรแกรมเผาผลาญไขมัน  ,  โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fit-Test) , โปรแกรมฝึกขึ้นภูเขา , โปรแกรมฝึกแบบหนักสลับเบา ไม่น้อยกว่า 2 แบบ ,  โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อลดน้ำหนัก  , โปรแกรมกำหนดอัตราการเต้นหัวใจ     

     * สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับและรองรับการวัดอัตราเต้นหัวใจแบบไร้สาย

* มีระยะระยะช่วงก้าว ไม่น้อยกว่า  20 นิ้ว

* สามารถควบคุมระดับความหนักได้ที่มือจับ

* มีช่องต่อเชื่อมต่อหูฟัง

     * การแสดงผลของหน้าจอแบบจุด LED และแสดงค่าตัวเลขแบบ LCD แสดงผล อัตราการเต้นหัวใจ , แคลอรี่ , แคลอรี่ต่อชั่วโมง , ค่า METs , ค่าวัตต์ (Watts) , ความเร็ว , ระยะทาง , ระยะเวลา , ระดับความหนัก  , เป้าหมายการฝึก

มีช่องสำหรับวางขวดน้ำและวางหนังสือ, มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน

อุปกรณ์มีขนาด ไม่น้อยกว่า  105 x 172 x 185 เซนติเมตร


 

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น 

 คุณลักษณะ

-  หน้าจอ LCD แสดงระยะทาง / รอบต่อนาที /กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์ / กิโลแคลอรี/ อัตราการเต้นหัวใจ/ เวลา

    ความหนัก (เกียร์)  

-  รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจ ( แบบไร้สาย )

-  ปรับความฝืด ได้  24 ระดับ 

-  ขนาด 55 x 107 x155 ซม.

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ USA , มีมาตรฐาน CE 


 

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเลียนแบบการเดินตามธรรมชาติแบบจานปั่น 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.ปรับความฝืด 20 ระดับด้วยระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

2.หน้าจอ LED สีเขียว แสดงผลแบบจุด (Dot Matrix) 1 หน้าจอใหญ่ และหน้าจอแสดงข้อความ (Alphanumeric) พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมและสัญญาณไฟ LED ของโปรแกรม

3.หน้าจอแสดงข้อมูลการออกกำลังกาย คือ เวลา, ระดับความหนัก, แคลอรี, ก้าวต่อนาที, จำนวนก้าว, ระยะทาง, วัตต์, ชีพจร และเปอร์เซ็นต์อัตราการเต้นหัวใจ

 

BIKE/จักรยาน

เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักพิง 

 คุณลักษณะ

-  ปรับความฝืดระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า  40 ระดับ 

-  หน้าจอ LED แสดง วัตต์ ,  อัตราการเต้นหัวใจ, แคลอรี่, ความเร็ว, METs, ระยะเวลา, ระยะทาง,

    รอบต่อนาที, ระดับความหนัก,  เป้าหมายการออกกำลัง ,แนะนำอัตราการเต้นหัวใจส่วนบุคคล 

-  วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับและแบบไร้สาย 

-  เบาะที่นั่ง ปรับระยะใกล้-ไกล ได้  12 ระดับ 

-  ขนาด 60 x 175 x 130 ซม. , รับน้ำหนักผู้ใช้ได้  225 กก.

 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ ASIA 

 


 

จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น 

คุณสมบัติ

* เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารระบบหัวใจและหลอดเลือด

* จักรยานออกกำลังกายนั่งตรงแบบจานปั่นไม่อิสระ (สามารถปั่นแบบเดินหน้า-ถอยหลังได้)

* จอ LCDแสดงค่า กิโลแคลอรี, อัตราการเต้นหัวใจ, เวลา ความหนัก (เกียร์) ,ระยะทาง , รอบต่อนาที, กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์

* เบาะนั่งปรับได้ โดยปรับสูง-ต่ำ ได้ 17 ระดับ / เบาะใกล้-ไกล ได้ 8 ระดับ (แบบสลักดึง)


 
จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น

คุณสมบัติ

                 * เป็นจักรยานออกกำลังกายนั่งตรงแบบจานปั่นไม่อิสระ ที่ปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้

             * - สามารถปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ ไม่น้อยกว่า 24 ระดับ ด้วยแรงต้านทานระบบแม่เหล็กถาวร เพื่อให้การปรับหนักเบาอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียง       

8                * หน้าจอมีเซ็นเซอร์ตรวจปริมาณแสงสว่างในห้องเพื่อปรับแสงสว่างของหน้าจอแบบอัตโนมัติ ตัวถ่วงน้ำหนักจานหมุน อยู่ด้านหลัง เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้เล่น

                 * มือจับหุ้มโฟมกันลื่น ให้ความรู้สึกนุ่ม มีลักษณะการจับไม่น้อยกว่า  2 แบบ เพื่อให้เหมาะกับท่าทางในการนั่งปั่นจักรยาน สามารถปรับระดับความสูงได้ ไม่น้อยกว่า 7 ระดับ โดยการปรับแบบสลักดึง

                 * เท้าถีบใช้ได้ทั้งแบบสวมปลายเท้าและแบบยึดพื้นรองเท้าสำหรับนักแข่งจักรยาน

                 * หน้าจอ LCD แสดงผล รอบต่อนาที, กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, กิโลแคลอรี, อัตราการเต้นหัวใจ, เวลา ความหนัก (เกียร์) และระยะทาง

3                * เบาะนั่งนุ่มสบายเพื่อการนั่งปั่น สามารถปรับเบาะนั่งให้เหมาะกับร่างกาย โดยปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า   ระดับ และเลื่อนเบาะใกล้-ไกลได้ ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ โดยการปรับแบบสลักดึง

                 * รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย      

                * โครงสร้างเหล็ก จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

                 * เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

 

                 * อุปกรณ์มีขนาด ขนาด ไม่น้อยกว่า   63 X 120X 110 เซนติเมตร

 



เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง

คุณสมบัติ

 

                * จักรยานออกกำลังกายนั่งตรงฝึกทั่วร่างกายแบบจานปั่นไม่อิสระ ที่ปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้

 

                 * ปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ ไม่น้อยกว่า 24 ระดับ ด้วยแรงต้านทานระบบแม่เหล็กถาวร เพื่อให้การปรับหนักเบาอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียง       

 

                 * สามารถออกกำลังกายแบบทั่วร่างกาย เฉพาะส่วนบน หรือเฉพาะส่วนล่างของร่างกายได้

 

                 * มือจับหุ้มโฟมกันลื่น ให้ความรู้สึกนุ่ม สามารถโยกไปด้าน หน้า-หลัง ได้เพื่อการออกกำลังส่วนบนของร่างกาย

 

1                * โครงสร้างเหล็ก จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 

                 * เท้าถีบใช้ได้ทั้งแบบสวมปลายเท้าและแบบยึดพื้นรองเท้าสำหรับนักแข่งจักรยาน และมีที่พักเท้า สำหรับใช้วางเท้าเพื่อการออกกำลังเฉพาะส่วนบนของร่างกาย

 

                 * หน้าจอ LCD แสดงผล รอบต่อนาที, กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, กิโลแคลอรี, อัตราการเต้นหัวใจ, เวลา ความหนัก (เกียร์) และระยะทาง

 

3                * เบาะนั่งนุ่มสบายเพื่อการนั่งปั่น สามารถปรับเบาะนั่งให้เหมาะกับร่างกาย โดยปรับความสูงและเลื่อนเบาะใกล้-ไกล โดยการปรับเป็นแบบตัวหนีบ ทำให้สามารถปรับได้ทุกระยะ

 

                 * รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย

 

                 * ตัวถ่วงน้ำหนักจานหมุนอยู่ด้านหลัง เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้เล่น     

 

                 * เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

 

* อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า   70 x 120 x 130 เซนติเมตร

 



เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักพิง

คุณสมบัติ

 

* ระบบปรับความฝืด  ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับความฝืดไม่น้อยกว่า  40 ระดับ

 กำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยการปั่นจักรยาน (Self generating)

 * เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน

 สามารถเชื่อมต่อ  USB ได้ ,  มีพัดลมระบายความร้อน

 การแสดงผลของหน้าจอแบบ LED แสดงค่า  อัตราการเต้นหัวใจ, แคลอรี่, ความเร็ว, METs, ระยะเวลา, ระยะทาง, รอบต่อนาที, ระดับความหนัก, วัตต์, เป้าหมายการออกกำลัง เป็นอย่างน้อย

 * สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับวัดชีพจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและแบบไร้สาย

 เบาะที่นั่งระบายอากาศได้ดี  พร้อมระบบคลายล็อคกลไกปรับระยะใกล้-ไกล ของเบาะ

 * มีโปรแกรมออกกำลังกาย   โปรแกรมอิสระควบคุมด้วยตนเอง (Manual) , โปรแกรมฝึกสลับช่วง  ไม่น้อยกว่า   3  แบบ ,  โปรแกรมฝึกขึ้นเนินราบ  ,  โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อลดน้ำหนัก  ,  โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fit Test) ,   โปรแกรมแบบสุ่มสลับรูปแบบ (Random) ,  โปรแกรมเผาผลาญไขมัน (Fat burn) , โปรแกรมกำหนดอัตราการเต้นหัวใจ  เป็นอย่างน้อย

 รับน้ำหนักผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า  225 กิโลกรัม


 
จักรยานฝึกร่างกายส่วนบนและส่วนล่างแบบมีพนักพิง  
 

คุณสมบัติ

* ระบบปรับความฝืด  ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับความฝืด 20 ระดับ 2.สามารถปรับความฝืดที่ ขา และ แขนได้แบบเป็นอิสระต่อกัน

* กำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยการปั่นจักรยาน (Self generating)

การแสดงผลของหน้าจอแบบ LED แสดงผล อัตราการเต้นหัวใจ, แคลอรี่, แคลอรี่/ชั่วโมง, ความเร็ว, METs, ระยะเวลา, ระยะทาง, รอบแขนต่อนาที, รอบขาต่อนาที , ระดับความหนัก และ วัตต์ เป็นอย่างน้อย

* รองรับการวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สายได้

* มีโปรแกรมออกกำลังกาย ได้แก่  โปรแกรมอิสระควบคุมด้วยตนเอง (Manual) , โปรแกรมแบบสุ่มสลับรูปแบบ (Random)  ,  โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อสมรรถภาพหัวใจ  โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อลดน้ำหนัก  โปรแกรมฟื้นฟูสมรรภาพ  ,  โปรแกรมฟื้นฟูสมรรภาพแบบเพิ่มระดับความหนัก

* เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทาน

สามารถปรับระดับความฝืดที่มือจับ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

* เบาะที่นั่งแบบเอนเพื่อความสบายของผู้ใช้งาน พร้อมระบบคลายล็อคกลไกปรับระยะใกล้-ไกล ของเบาะ

สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า  225 กิโลกรัม

* อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า   75 x 180 x 120 เซนติเมตร 

การทำงานของแขนและขาแยกกันเพื่อความอิสระและความหลากหลายในการออกกำลัง

 * มือจับสามารถหมุนปรับได้  เพื่อความหลากหลายในการออกกำลัง

 



อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•สามารถปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้  24 ระดับ สามารถปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้ (จานปั่นอิสระ )

•การปรับจะทำได้ง่ายเพียงการใช้มือโยก /  สามารถปรับเบาะนั่งได้ ไม่น้อยกว่า 17 ระดับ และปรับเบาะใกล้-ไกลได้แบบสลักดึง

•หน้าจอ LCD แสดงอัตราการเต้นหัวใจ, เวลา, ความหนัก (เกียร์) และระยะทาง ,รอบต่อนาที, กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, กิโลแคลอรี

•มือจับหุ้มโฟมกันลื่น  มีลักษณะการจับ  2 แบบ

•สามารถปรับระดับความสูงได้   7 ระดับ โดยการปรับแบบสลักดึง

•รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย

• หน้าจอมีเซ็นเซอร์ตรวจปริมาณแสงสว่างในห้องเพื่อปรับแสงสว่างของหน้าจอ

•ตัวถ่วงน้ำหนักจานหมุนอยู่ด้านหลัง , โครงสร้างมีความแข็งแรง เป็นเหล็ก ,จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ,มีล้อสำหรับย้ายที่ตั้งอุปกรณ์ได้

•ผลิตภัณฑ์ของ USA .



เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นจักรยานฝึกบริหารทั้งร่างกาย

2.สามารถปั่นได้สองทิศทาง ทั้งเดินหน้าและถอยหลังได้

3.จานน้ำหนัก อยู่ด้านหลัง 

4.เป็นระบบแม่เหล็กที่ปรับแรงต้านสร้างความฝืด 24 ระดับ ด้วยคันโยก

5.เบาะ สามารถปรับความสูงและเลื่อนเบาะใกล้-ไกล 

6.เป็นจักรยานฝึกบริหารร่างกายแบบทั้งร่างกายหรือ เฉพาะส่วนบน หรือเฉพาะส่วนล่างของร่างกายได้

7.มือจับ สามารถโยกไปด้าน หน้า-หลัง ได้ หุ้มด้วยโฟมกันลื่น

8.มีที่พักเท้า สำหรับใช้วางเท้าเพื่อการออกกำลังเฉพาะส่วนบนของร่างกาย

9.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ค่าเวลา, ค่าระยะทาง, ค่ากิโลแคลอรี, ค่ารอบต่อนาที, ค่ากำลังของงานในการปั่นเป็นวัตต์, , ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าความหนัก (เกียร์) 

10.รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย 

11.โครงสร้างเหล็ก จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา 

12.มีล้ออยู่ด้านหน้าสำหรับเคลื่อนย้าย

 


 

อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิง

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•โครงเหล็กอบแข็ง เคลือบสาร-กันสนิมอย่างดี 

•โครงสร้างตัวถังทำจากพลาสติก ABS (High Impact ABS plastic) 

•สามารถปรับแรงต้านได้ 32 ระดับ ด้วยระบบแม่เหล็กถาวร

•มีโปรแกรมการใช้งาน 24 โปรแกรม  ได้แก่  12 Preset Program, 1 Watt Program, 5 Heart rate Programs, 4 User Programs, 1 Body Fat Program และ 1 Manual Program,

• มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( Fit Test )

•ตำแหน่งและพื้นที่วางหน้าจอดิจิตอลแบบ LCD อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิงให้มีขนาดและคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรงและอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีแขนโยก 

•หน้าจอดิจิตอลแบบ LCD สามารถแสดงผลและค่าได้อย่างชัดเจน ดังนี้ แสดงข้อมูล เวลา, ระยะทาง,

•ความเร็ว, แคลอรี่, ชีพจร, ระดับความหนัก, พลังงาน(วัตต์), การใช้พลังงาน, แบตเตอรี่การใช้งาน และ

•จำนวนรอบต่อนาที (Time, Distance, Speed ,Calorie, Pulse, Level, Power, Met ,Battery, RPM) 

 

•สามารถนำหน้าจอแสดงผล LCD อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรง ,อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิงและอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีแขนโยก มาเป็นคำสั่ง Switch ได้อิสระกับทั้ง 3  model โดยสามารถติดตั้งแทนหน้าจอที่ฐานของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่


เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักพิงและมีแขนโยก

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นจักรยานแบบนั่งพิง ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้

2.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 

3.แสดงข้อมูล ค่าระยะทาง, , ค่าแคลอรี่, ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าพลังงาน(วัตต์), ค่าการใช้พลังงาน, ค่าแบตเตอรี่การใช้งาน และค่าจำนวนรอบต่อนาที, ค่าความเร็ว, ค่าระดับความหนัก, ค่าเวลา

4.มีแท่นสำหรับวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ Smart phone/Tablet ระบบ Android หรือ ระบบ IOS

5.สามารถเชื่อมต่อ MP3 ได้โดยมีการรองรับระบบ Bluetooth 

6.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

7.ฝาครอบตัวถังทำจากพลาสติก ABS

8.ปรับแรงต้านด้วยความฝืดด้วยแม่เหล็กถาวร 32 ระดับ ได้

9.มีโปรแกรมสำหรับฝึกออกกำลังกายไม่น้อยกว่า  24 โปรแกรม ได้แก่ 

•โปรแกรมแบบปรับเอง  

•โปรแกรมสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม 

•โปรแกรมควบคุมวัตต์ 

•โปรแกรมควบคุมความหนักด้วยอัตราการเต้นหัวใจ ไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม 

•โปรแกรมผู้ใช้สร้างเอง ( User ) ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม เป็นอย่างน้อย

•มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( Fit Test )

10.สามารถวัดไขมันใต้ผิวหนัง(Body fat)

11.สามารถวัดการฟื้นตัวของอัตราการเต้นหัวใจ(Recovery)

12.ตัวเครื่องรองรับ Application สั่งการหรือบันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ได้โดยใช้ Smart Phone หรือ Tablet ผ่าน บลูทูธ

13.เบาะนั่งปรับระดับระยะใกล้-ไกล 

14.มีแขนโยก สำหรับบริหารร่างกายช่วงบนของร่างกาย

15.วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับ

16.ตัวเครื่องใช้ไฟได้ 2 ระบบ คือ สามารถปั่นสร้างไฟด้วยตัวเอง และใช้กระแสไฟจากตัวแปลง เพื่อให้หน้าจอแสดงผลและสร้างแรงต้านในการออกกำลังกาย

17.รองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้ 160 กิโลกรัม

 


อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรง

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•โครงเหล็กอบแข็งเคลือบสาร กันสนิมอย่างดี 

•โครงสร้างตัวถังทำจากพลาสติก ABS (High Impact ABS plastic) 

•ปรับความหนืดด้วยระบบแม่เหล็ก สามารถปรับแรงต้านได้ 32 ระดับ

•มีโปรแกรมการใช้งาน 24 โปรแกรม : ประกอบด้วย12 Preset Program, Watt Program, 5 Heart rate Programs , 4 User Programs, 1 Body Fat Program 1 Manual Program

•มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( Fit Test )

•ตำแหน่งและพื้นที่วางหน้าจอดิจิตอลแบบ LCD อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรงให้มีขนาดและคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิงและอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีแขนโยก 

•สามารถนำหน้าจอแสดงผล LCD อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรง ,อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิงและอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีแขนโยก มาเป็นคำสั่ง Switch ได้อิสระกับทั้ง 3 model โดยสามารถติดตั้งแทนหน้าจอที่ฐานของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้อง upgrade หรือเปลี่ยนแปลงหน้าจอ 


 

 

เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักพิง 

 คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.ปรับแรงต้านความฝืดระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ได้ 20 ระดับ

2. สามารถปั่นสร้างไฟด้วยตัวเอง

3.  วัดอัตราการเต้นชีพจรแบบใช้มือจับ (Hand Pulse Monitor) 

4.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

5.ฝาครอบตัวถังทำจากพลาสติก ABS

6.หน้าจอแสงข้อมูล LED

7.หน้าจอแสดงค่าข้อมูลการออกกำลังกาย คือค่าเวลา, ค่าระดับความหนัก/ระดับค่า MET, ค่าแคลอรี, ค่ารอบต่อนาที, ค่าความเร็ว, ค่าระยะทาง, ค่าวัตต์, ค่าอัตราการเต้นหัวใจและเปอร์เซ็นต์การเต้นหัวใจ, แสดงโปรแกรมแบบจุดเมตริก หน้าจอตัวเลขแสดง 4 ค่าในเวลาเดียวกัน

8.เบาะที่นั่งออกแบบพิเศษ (ComfortRide) ปรับระยะเบาะฟได้

9.  รองรับน้ำหนักตัวผู้ฝึกได้ 159 กิโลกรัม

10.  มีโปรแกรมการการฝึกสำหรับออกกำลังกาย ดังนี้

•โปรแกรมแบบปรับความหนัก-เบาด้วยตนเอง (Manual) 

•โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ โปรแกรมแบบสุ่มไม่จำกัดรูปแบบของโปรแกรม, โปรแกรมแแบบเพิ่มความหนัก 3 แบบ คือ แบบเผาผลาญไขมัน, แบบฝึกหนักเป็นช่วง, แบบฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และโปรแกรมกำลังงาน (Met) คงที่

•โปรแกรมแบบควบคุมด้วยอัตราการเต้นหัวใจ  ของแต่ละบุคคล

 


 

จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น ไม่อิสระ 

2.สามารถปั่นได้สองทิศทาง ทั้งเดินหน้าและถอยหลังได้

3.เป็นระบบแม่เหล็กที่ปรับแรงต้านสร้างความฝืด 24 ระดับ ด้วยคันโยก

4.เบาะ สามารถปรับความสูง 17 ระดับ และเลื่อนเบาะใกล้-ไกล 8 ระดับ

5.มือจับ มีลักษณะการวางมือจับได้ 2 แบบ หุ้มด้วยโฟมกันลื่น ปรับระดับความสูงต่ำได้ 

6.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ค่าเวลา, ค่าระยะทาง, ค่ากิโลแคลอรี, ค่ารอบต่อนาที, ค่ากำลังของงานในการปั่นเป็นวัตต์, , ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าความหนัก (เกียร์) 

7.รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย 

8.โครงสร้างเหล็ก พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต 

9.จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา อยู่ด้านหลัง

10.มีล้ออยู่ด้านหน้าสำหรับเคลื่อนย้าย

11.ฐานจักรยานสามารถปรับระดับได้

12.บันไดออกแบบให้ใช้ได้ทั้งแบบตะกร้อสวมปลายเท้าและแบบครีท

13.หน้าจอปรับแสงสว่างอัตโนมัติ (Backlit Display)

 


เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อต่อทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นเครื่องออกกำลังกายแบบปั่นมือและปั่นเท้า 

2.บริหารได้ทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อ

3.บริหารกล้ามเนื้อได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย

4.ใช้กับรถเข็น (Wheelchair) ผู้ป่วยหรือสำหรับกายภาพได้

5.ปรับความฝืดได้ 6 ระดับ ด้วยระบบแม่เหล็กถาวร

6.เครื่องปรับปรับความฝืดแบบด้วยตนเอง (Manual) ตามความหนัก-เบา ของผู้ฝึก

7.มีปุ่มหยุด 3 ตำแหน่ง   เพื่อความปลอดภัย (Safety Knob) มือปั่นและเท้าปั่น

8.หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ LCD แสดงค่า ค่าเวลา ,ค่าความเร็ว , ค่าแคลอรี่,ค่าระยะทาง,  ค่าระยะทางสะสม , และเวียนแสดงค่าข้อมูลได้แบบแสกน

9.มีแรงต้านทานสองทิศทาง ในการฝึกหรือกายภาพผู้ป่วยฟื้นฟูจากการบาดเจ็บทางสมอง ,ปัญหาทางด้านกระดูกสันหลัง และผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูกต่างๆ

10.สามารถฝึกหรือออกกำลังกายได้สำหรับคนที่แข็งแรงอยู่แล้ว และสำหรับผู้ป่วยที่กายภาพกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้

11.มุมในการฝึก เป็นมือจับแบบหมุนได้รอบของแกน

12.มีเท้าเหยียบขนาดใหญ่ ออกแบบมีขอบรอบที่วางเท้า

13.มีสายรัดข้อเท้า ป้องกันเท้าหลุด ยึดติดกับแกนหมุน และมีก้านสำหรับประคองขาพร้อมสายรัดข้อเท้า เพื่อลดแรงต้านขณะปั่นหรือกายภาพฟื้นฟูส่วนล่างและข้อเท้า

14.แกนหมุนข้อเหวี่ยงเป็นตลับลูกปืนในการหมุน

15.มีปุ่มปรับระดับสูงต่ำพื้นเพื่อความเรียบเสมอกับพื้นที่ไม่เรียบที่แกนด้านหลัง

16.มีพื้นรองด้านหลังพร้อมแกนกั้นล้อรถเข็นไม่ให้ถอยหลัง

17.หน้าจอใช้ถ่าน 2 A จ่ายไฟหน้าจอ แสดงค่าต่างๆ

18.ใช้กับรถเข็น (Wheelchair) ผู้ป่วยหรือสำหรับกายภาพและผู้สูงวัยใช้งานได้


 

เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักพิง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นจักรยานแบบนั่งพิง ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้

2.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 

3.แสดงข้อมูล ค่าระยะทาง, , ค่าแคลอรี่, ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าพลังงาน(วัตต์), ค่าการใช้พลังงาน,    ค่าแบตเตอรี่การใช้งาน และค่าจำนวนรอบต่อนาที, ค่าความเร็ว, ค่าระดับความหนัก, ค่าเวลา

4.มีแท่นสำหรับวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ Smart phone/Tablet ระบบ Android หรือ ระบบ IOS

5.สามารถเชื่อมต่อ MP3 ได้โดยมีการรองรับระบบ Bluetooth 

6.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสีด้วยระบบไฟฟ้า

7.ฝาครอบตัวถังทำจากพลาสติก ABS

8.ปรับแรงต้านด้วยความฝืดด้วยแม่เหล็กถาวร 32 ระดับ ได้

9.มีโปรแกรมสำหรับฝึกออกกำลังกายไม่น้อยกว่า  24 โปรแกรม ได้แก่ 

•โปรแกรมแบบปรับเอง 

•โปรแกรมสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม 

•โปรแกรมควบคุมวัตต์ 

•โปรแกรมควบคุมความหนักด้วยอัตราการเต้นหัวใจ ไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม 

•โปรแกรมผู้ใช้สร้างเอง ( User ) ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม เป็นอย่างน้อย

•มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( Fit Test )

10.สามารถวัดไขมันใต้ผิวหนัง(Body fat)

11.สามารถวัดการฟื้นตัวของอัตราการเต้นหัวใจ(Recovery)

12.ตัวเครื่องรองรับ Application สั่งการหรือบันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ได้โดยใช้ Smart Phone        หรือ Tablet ผ่าน บลูทูธ

13.เบาะนั่งปรับระดับระยะใกล้-ไกล 

14.วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับ

15.ตัวเครื่องใช้ไฟได้ 2 ระบบ คือ สามารถปั่นสร้างไฟด้วยตัวเอง และใช้กระแสไฟจากตัวแปลง เพื่อให้หน้าจอแสดงผลและสร้างแรงต้านในการออกกำลังกาย

16.รองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้ 160 กิโลกรัม