BIKE/จักรยาน

เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักพิง 

 คุณลักษณะ

-  ปรับความฝืดระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า  40 ระดับ 

-  หน้าจอ LED แสดง วัตต์ ,  อัตราการเต้นหัวใจ, แคลอรี่, ความเร็ว, METs, ระยะเวลา, ระยะทาง,

    รอบต่อนาที, ระดับความหนัก,  เป้าหมายการออกกำลัง ,แนะนำอัตราการเต้นหัวใจส่วนบุคคล 

-  วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับและแบบไร้สาย 

-  เบาะที่นั่ง ปรับระยะใกล้-ไกล ได้  12 ระดับ 

-  ขนาด 60 x 175 x 130 ซม. , รับน้ำหนักผู้ใช้ได้  225 กก.

 

-  เป็นผลิตภัณฑ์ของ ASIA 

 


 

จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น 

คุณสมบัติ

* เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารระบบหัวใจและหลอดเลือด

* จักรยานออกกำลังกายนั่งตรงแบบจานปั่นไม่อิสระ (สามารถปั่นแบบเดินหน้า-ถอยหลังได้)

* จอ LCDแสดงค่า กิโลแคลอรี, อัตราการเต้นหัวใจ, เวลา ความหนัก (เกียร์) ,ระยะทาง , รอบต่อนาที, กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์

* เบาะนั่งปรับได้ โดยปรับสูง-ต่ำ ได้ 17 ระดับ / เบาะใกล้-ไกล ได้ 8 ระดับ (แบบสลักดึง)


 
จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น

คุณสมบัติ

                 * เป็นจักรยานออกกำลังกายนั่งตรงแบบจานปั่นไม่อิสระ ที่ปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้

             * - สามารถปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ ไม่น้อยกว่า 24 ระดับ ด้วยแรงต้านทานระบบแม่เหล็กถาวร เพื่อให้การปรับหนักเบาอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียง       

8                * หน้าจอมีเซ็นเซอร์ตรวจปริมาณแสงสว่างในห้องเพื่อปรับแสงสว่างของหน้าจอแบบอัตโนมัติ ตัวถ่วงน้ำหนักจานหมุน อยู่ด้านหลัง เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้เล่น

                 * มือจับหุ้มโฟมกันลื่น ให้ความรู้สึกนุ่ม มีลักษณะการจับไม่น้อยกว่า  2 แบบ เพื่อให้เหมาะกับท่าทางในการนั่งปั่นจักรยาน สามารถปรับระดับความสูงได้ ไม่น้อยกว่า 7 ระดับ โดยการปรับแบบสลักดึง

                 * เท้าถีบใช้ได้ทั้งแบบสวมปลายเท้าและแบบยึดพื้นรองเท้าสำหรับนักแข่งจักรยาน

                 * หน้าจอ LCD แสดงผล รอบต่อนาที, กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, กิโลแคลอรี, อัตราการเต้นหัวใจ, เวลา ความหนัก (เกียร์) และระยะทาง

3                * เบาะนั่งนุ่มสบายเพื่อการนั่งปั่น สามารถปรับเบาะนั่งให้เหมาะกับร่างกาย โดยปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า   ระดับ และเลื่อนเบาะใกล้-ไกลได้ ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ โดยการปรับแบบสลักดึง

                 * รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย      

                * โครงสร้างเหล็ก จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

                 * เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

 

                 * อุปกรณ์มีขนาด ขนาด ไม่น้อยกว่า   63 X 120X 110 เซนติเมตร

 เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง

คุณสมบัติ

 

                * จักรยานออกกำลังกายนั่งตรงฝึกทั่วร่างกายแบบจานปั่นไม่อิสระ ที่ปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้

 

                 * ปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้ ไม่น้อยกว่า 24 ระดับ ด้วยแรงต้านทานระบบแม่เหล็กถาวร เพื่อให้การปรับหนักเบาอย่างนุ่มนวลและไม่มีเสียง       

 

                 * สามารถออกกำลังกายแบบทั่วร่างกาย เฉพาะส่วนบน หรือเฉพาะส่วนล่างของร่างกายได้

 

                 * มือจับหุ้มโฟมกันลื่น ให้ความรู้สึกนุ่ม สามารถโยกไปด้าน หน้า-หลัง ได้เพื่อการออกกำลังส่วนบนของร่างกาย

 

1                * โครงสร้างเหล็ก จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 

                 * เท้าถีบใช้ได้ทั้งแบบสวมปลายเท้าและแบบยึดพื้นรองเท้าสำหรับนักแข่งจักรยาน และมีที่พักเท้า สำหรับใช้วางเท้าเพื่อการออกกำลังเฉพาะส่วนบนของร่างกาย

 

                 * หน้าจอ LCD แสดงผล รอบต่อนาที, กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, กิโลแคลอรี, อัตราการเต้นหัวใจ, เวลา ความหนัก (เกียร์) และระยะทาง

 

3                * เบาะนั่งนุ่มสบายเพื่อการนั่งปั่น สามารถปรับเบาะนั่งให้เหมาะกับร่างกาย โดยปรับความสูงและเลื่อนเบาะใกล้-ไกล โดยการปรับเป็นแบบตัวหนีบ ทำให้สามารถปรับได้ทุกระยะ

 

                 * รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย

 

                 * ตัวถ่วงน้ำหนักจานหมุนอยู่ด้านหลัง เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้เล่น     

 

                 * เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

 

* อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า   70 x 120 x 130 เซนติเมตร

 เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักพิง

คุณสมบัติ

 

* ระบบปรับความฝืด  ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับความฝืดไม่น้อยกว่า  40 ระดับ

 กำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยการปั่นจักรยาน (Self generating)

 * เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน

 สามารถเชื่อมต่อ  USB ได้ ,  มีพัดลมระบายความร้อน

 การแสดงผลของหน้าจอแบบ LED แสดงค่า  อัตราการเต้นหัวใจ, แคลอรี่, ความเร็ว, METs, ระยะเวลา, ระยะทาง, รอบต่อนาที, ระดับความหนัก, วัตต์, เป้าหมายการออกกำลัง เป็นอย่างน้อย

 * สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับวัดชีพจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและแบบไร้สาย

 เบาะที่นั่งระบายอากาศได้ดี  พร้อมระบบคลายล็อคกลไกปรับระยะใกล้-ไกล ของเบาะ

 * มีโปรแกรมออกกำลังกาย   โปรแกรมอิสระควบคุมด้วยตนเอง (Manual) , โปรแกรมฝึกสลับช่วง  ไม่น้อยกว่า   3  แบบ ,  โปรแกรมฝึกขึ้นเนินราบ  ,  โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อลดน้ำหนัก  ,  โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ (Fit Test) ,   โปรแกรมแบบสุ่มสลับรูปแบบ (Random) ,  โปรแกรมเผาผลาญไขมัน (Fat burn) , โปรแกรมกำหนดอัตราการเต้นหัวใจ  เป็นอย่างน้อย

 รับน้ำหนักผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่า  225 กิโลกรัม


 
จักรยานฝึกร่างกายส่วนบนและส่วนล่างแบบมีพนักพิง  
 

คุณสมบัติ

* ระบบปรับความฝืด  ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับความฝืด 20 ระดับ 2.สามารถปรับความฝืดที่ ขา และ แขนได้แบบเป็นอิสระต่อกัน

* กำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยการปั่นจักรยาน (Self generating)

การแสดงผลของหน้าจอแบบ LED แสดงผล อัตราการเต้นหัวใจ, แคลอรี่, แคลอรี่/ชั่วโมง, ความเร็ว, METs, ระยะเวลา, ระยะทาง, รอบแขนต่อนาที, รอบขาต่อนาที , ระดับความหนัก และ วัตต์ เป็นอย่างน้อย

* รองรับการวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สายได้

* มีโปรแกรมออกกำลังกาย ได้แก่  โปรแกรมอิสระควบคุมด้วยตนเอง (Manual) , โปรแกรมแบบสุ่มสลับรูปแบบ (Random)  ,  โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อสมรรถภาพหัวใจ  โปรแกรมควบคุมหัวใจเพื่อลดน้ำหนัก  โปรแกรมฟื้นฟูสมรรภาพ  ,  โปรแกรมฟื้นฟูสมรรภาพแบบเพิ่มระดับความหนัก

* เป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทาน

สามารถปรับระดับความฝืดที่มือจับ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

* เบาะที่นั่งแบบเอนเพื่อความสบายของผู้ใช้งาน พร้อมระบบคลายล็อคกลไกปรับระยะใกล้-ไกล ของเบาะ

สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า  225 กิโลกรัม

* อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า   75 x 180 x 120 เซนติเมตร 

การทำงานของแขนและขาแยกกันเพื่อความอิสระและความหลากหลายในการออกกำลัง

 * มือจับสามารถหมุนปรับได้  เพื่อความหลากหลายในการออกกำลัง

 อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•สามารถปรับความฝืดแบบเกียร์คันโยกได้  24 ระดับ สามารถปั่นเดินหน้าและถอยหลังได้ (จานปั่นอิสระ )

•การปรับจะทำได้ง่ายเพียงการใช้มือโยก /  สามารถปรับเบาะนั่งได้ ไม่น้อยกว่า 17 ระดับ และปรับเบาะใกล้-ไกลได้แบบสลักดึง

•หน้าจอ LCD แสดงอัตราการเต้นหัวใจ, เวลา, ความหนัก (เกียร์) และระยะทาง ,รอบต่อนาที, กำลังงานที่ปั่นเป็นวัตต์, กิโลแคลอรี

•มือจับหุ้มโฟมกันลื่น  มีลักษณะการจับ  2 แบบ

•สามารถปรับระดับความสูงได้   7 ระดับ โดยการปรับแบบสลักดึง

•รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย

• หน้าจอมีเซ็นเซอร์ตรวจปริมาณแสงสว่างในห้องเพื่อปรับแสงสว่างของหน้าจอ

•ตัวถ่วงน้ำหนักจานหมุนอยู่ด้านหลัง , โครงสร้างมีความแข็งแรง เป็นเหล็ก ,จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ,มีล้อสำหรับย้ายที่ตั้งอุปกรณ์ได้

•ผลิตภัณฑ์ของ USA .เครื่องบริหารร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นจักรยานฝึกบริหารทั้งร่างกาย

2.สามารถปั่นได้สองทิศทาง ทั้งเดินหน้าและถอยหลังได้

3.จานน้ำหนัก อยู่ด้านหลัง 

4.เป็นระบบแม่เหล็กที่ปรับแรงต้านสร้างความฝืด 24 ระดับ ด้วยคันโยก

5.เบาะ สามารถปรับความสูงและเลื่อนเบาะใกล้-ไกล 

6.เป็นจักรยานฝึกบริหารร่างกายแบบทั้งร่างกายหรือ เฉพาะส่วนบน หรือเฉพาะส่วนล่างของร่างกายได้

7.มือจับ สามารถโยกไปด้าน หน้า-หลัง ได้ หุ้มด้วยโฟมกันลื่น

8.มีที่พักเท้า สำหรับใช้วางเท้าเพื่อการออกกำลังเฉพาะส่วนบนของร่างกาย

9.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ค่าเวลา, ค่าระยะทาง, ค่ากิโลแคลอรี, ค่ารอบต่อนาที, ค่ากำลังของงานในการปั่นเป็นวัตต์, , ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าความหนัก (เกียร์) 

10.รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย 

11.โครงสร้างเหล็ก จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา 

12.มีล้ออยู่ด้านหน้าสำหรับเคลื่อนย้าย

 


 

อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิง

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•โครงเหล็กอบแข็ง เคลือบสาร-กันสนิมอย่างดี 

•โครงสร้างตัวถังทำจากพลาสติก ABS (High Impact ABS plastic) 

•สามารถปรับแรงต้านได้ 32 ระดับ ด้วยระบบแม่เหล็กถาวร

•มีโปรแกรมการใช้งาน 24 โปรแกรม  ได้แก่  12 Preset Program, 1 Watt Program, 5 Heart rate Programs, 4 User Programs, 1 Body Fat Program และ 1 Manual Program,

• มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( Fit Test )

•ตำแหน่งและพื้นที่วางหน้าจอดิจิตอลแบบ LCD อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิงให้มีขนาดและคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรงและอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีแขนโยก 

•หน้าจอดิจิตอลแบบ LCD สามารถแสดงผลและค่าได้อย่างชัดเจน ดังนี้ แสดงข้อมูล เวลา, ระยะทาง,

•ความเร็ว, แคลอรี่, ชีพจร, ระดับความหนัก, พลังงาน(วัตต์), การใช้พลังงาน, แบตเตอรี่การใช้งาน และ

•จำนวนรอบต่อนาที (Time, Distance, Speed ,Calorie, Pulse, Level, Power, Met ,Battery, RPM) 

 

•สามารถนำหน้าจอแสดงผล LCD อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรง ,อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิงและอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีแขนโยก มาเป็นคำสั่ง Switch ได้อิสระกับทั้ง 3  model โดยสามารถติดตั้งแทนหน้าจอที่ฐานของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่


เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักพิงและมีแขนโยก

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นจักรยานแบบนั่งพิง ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้

2.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 

3.แสดงข้อมูล ค่าระยะทาง, , ค่าแคลอรี่, ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าพลังงาน(วัตต์), ค่าการใช้พลังงาน, ค่าแบตเตอรี่การใช้งาน และค่าจำนวนรอบต่อนาที, ค่าความเร็ว, ค่าระดับความหนัก, ค่าเวลา

4.มีแท่นสำหรับวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ Smart phone/Tablet ระบบ Android หรือ ระบบ IOS

5.สามารถเชื่อมต่อ MP3 ได้โดยมีการรองรับระบบ Bluetooth 

6.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

7.ฝาครอบตัวถังทำจากพลาสติก ABS

8.ปรับแรงต้านด้วยความฝืดด้วยแม่เหล็กถาวร 32 ระดับ ได้

9.มีโปรแกรมสำหรับฝึกออกกำลังกายไม่น้อยกว่า  24 โปรแกรม ได้แก่ 

•โปรแกรมแบบปรับเอง  

•โปรแกรมสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม 

•โปรแกรมควบคุมวัตต์ 

•โปรแกรมควบคุมความหนักด้วยอัตราการเต้นหัวใจ ไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม 

•โปรแกรมผู้ใช้สร้างเอง ( User ) ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม เป็นอย่างน้อย

•มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( Fit Test )

10.สามารถวัดไขมันใต้ผิวหนัง(Body fat)

11.สามารถวัดการฟื้นตัวของอัตราการเต้นหัวใจ(Recovery)

12.ตัวเครื่องรองรับ Application สั่งการหรือบันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ได้โดยใช้ Smart Phone หรือ Tablet ผ่าน บลูทูธ

13.เบาะนั่งปรับระดับระยะใกล้-ไกล 

14.มีแขนโยก สำหรับบริหารร่างกายช่วงบนของร่างกาย

15.วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับ

16.ตัวเครื่องใช้ไฟได้ 2 ระบบ คือ สามารถปั่นสร้างไฟด้วยตัวเอง และใช้กระแสไฟจากตัวแปลง เพื่อให้หน้าจอแสดงผลและสร้างแรงต้านในการออกกำลังกาย

17.รองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้ 160 กิโลกรัม

 


อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรง

คุณลักษณะ

•เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานใน FITNESS CLUB

•โครงเหล็กอบแข็งเคลือบสาร กันสนิมอย่างดี 

•โครงสร้างตัวถังทำจากพลาสติก ABS (High Impact ABS plastic) 

•ปรับความหนืดด้วยระบบแม่เหล็ก สามารถปรับแรงต้านได้ 32 ระดับ

•มีโปรแกรมการใช้งาน 24 โปรแกรม : ประกอบด้วย12 Preset Program, Watt Program, 5 Heart rate Programs , 4 User Programs, 1 Body Fat Program 1 Manual Program

•มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( Fit Test )

•ตำแหน่งและพื้นที่วางหน้าจอดิจิตอลแบบ LCD อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรงให้มีขนาดและคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิงและอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีแขนโยก 

•สามารถนำหน้าจอแสดงผล LCD อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบนั่งตรง ,อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีพนักพิงและอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพหัวใจจักรยานแบบมีแขนโยก มาเป็นคำสั่ง Switch ได้อิสระกับทั้ง 3 model โดยสามารถติดตั้งแทนหน้าจอที่ฐานของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้อง upgrade หรือเปลี่ยนแปลงหน้าจอ 


 

 

เครื่องปั่นทดสอบสมรรถภาพแบบมีพนักพิง 

 คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.ปรับแรงต้านความฝืดระบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ได้ 20 ระดับ

2. สามารถปั่นสร้างไฟด้วยตัวเอง

3.  วัดอัตราการเต้นชีพจรแบบใช้มือจับ (Hand Pulse Monitor) 

4.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

5.ฝาครอบตัวถังทำจากพลาสติก ABS

6.หน้าจอแสงข้อมูล LED

7.หน้าจอแสดงค่าข้อมูลการออกกำลังกาย คือค่าเวลา, ค่าระดับความหนัก/ระดับค่า MET, ค่าแคลอรี, ค่ารอบต่อนาที, ค่าความเร็ว, ค่าระยะทาง, ค่าวัตต์, ค่าอัตราการเต้นหัวใจและเปอร์เซ็นต์การเต้นหัวใจ, แสดงโปรแกรมแบบจุดเมตริก หน้าจอตัวเลขแสดง 4 ค่าในเวลาเดียวกัน

8.เบาะที่นั่งออกแบบพิเศษ (ComfortRide) ปรับระยะเบาะฟได้

9.  รองรับน้ำหนักตัวผู้ฝึกได้ 159 กิโลกรัม

10.  มีโปรแกรมการการฝึกสำหรับออกกำลังกาย ดังนี้

•โปรแกรมแบบปรับความหนัก-เบาด้วยตนเอง (Manual) 

•โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ โปรแกรมแบบสุ่มไม่จำกัดรูปแบบของโปรแกรม, โปรแกรมแแบบเพิ่มความหนัก 3 แบบ คือ แบบเผาผลาญไขมัน, แบบฝึกหนักเป็นช่วง, แบบฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และโปรแกรมกำลังงาน (Met) คงที่

•โปรแกรมแบบควบคุมด้วยอัตราการเต้นหัวใจ  ของแต่ละบุคคล

 


 

จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น 

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.จักรยานเสือภูเขาแบบจานปั่น ไม่อิสระ 

2.สามารถปั่นได้สองทิศทาง ทั้งเดินหน้าและถอยหลังได้

3.เป็นระบบแม่เหล็กที่ปรับแรงต้านสร้างความฝืด 24 ระดับ ด้วยคันโยก

4.เบาะ สามารถปรับความสูง 17 ระดับ และเลื่อนเบาะใกล้-ไกล 8 ระดับ

5.มือจับ มีลักษณะการวางมือจับได้ 2 แบบ หุ้มด้วยโฟมกันลื่น ปรับระดับความสูงต่ำได้ 

6.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ค่าเวลา, ค่าระยะทาง, ค่ากิโลแคลอรี, ค่ารอบต่อนาที, ค่ากำลังของงานในการปั่นเป็นวัตต์, , ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าความหนัก (เกียร์) 

7.รองรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย 

8.โครงสร้างเหล็ก พ่นด้วยสีผงอีป๊อกซี่ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต 

9.จานปั่นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา อยู่ด้านหลัง

10.มีล้ออยู่ด้านหน้าสำหรับเคลื่อนย้าย

11.ฐานจักรยานสามารถปรับระดับได้

12.บันไดออกแบบให้ใช้ได้ทั้งแบบตะกร้อสวมปลายเท้าและแบบครีท

13.หน้าจอปรับแสงสว่างอัตโนมัติ (Backlit Display)

 


เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อต่อทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นเครื่องออกกำลังกายแบบปั่นมือและปั่นเท้า 

2.บริหารได้ทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อ

3.บริหารกล้ามเนื้อได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย

4.ใช้กับรถเข็น (Wheelchair) ผู้ป่วยหรือสำหรับกายภาพได้

5.ปรับความฝืดได้ 6 ระดับ ด้วยระบบแม่เหล็กถาวร

6.เครื่องปรับปรับความฝืดแบบด้วยตนเอง (Manual) ตามความหนัก-เบา ของผู้ฝึก

7.มีปุ่มหยุด 3 ตำแหน่ง   เพื่อความปลอดภัย (Safety Knob) มือปั่นและเท้าปั่น

8.หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ LCD แสดงค่า ค่าเวลา ,ค่าความเร็ว , ค่าแคลอรี่,ค่าระยะทาง,  ค่าระยะทางสะสม , และเวียนแสดงค่าข้อมูลได้แบบแสกน

9.มีแรงต้านทานสองทิศทาง ในการฝึกหรือกายภาพผู้ป่วยฟื้นฟูจากการบาดเจ็บทางสมอง ,ปัญหาทางด้านกระดูกสันหลัง และผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูกต่างๆ

10.สามารถฝึกหรือออกกำลังกายได้สำหรับคนที่แข็งแรงอยู่แล้ว และสำหรับผู้ป่วยที่กายภาพกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้

11.มุมในการฝึก เป็นมือจับแบบหมุนได้รอบของแกน

12.มีเท้าเหยียบขนาดใหญ่ ออกแบบมีขอบรอบที่วางเท้า

13.มีสายรัดข้อเท้า ป้องกันเท้าหลุด ยึดติดกับแกนหมุน และมีก้านสำหรับประคองขาพร้อมสายรัดข้อเท้า เพื่อลดแรงต้านขณะปั่นหรือกายภาพฟื้นฟูส่วนล่างและข้อเท้า

14.แกนหมุนข้อเหวี่ยงเป็นตลับลูกปืนในการหมุน

15.มีปุ่มปรับระดับสูงต่ำพื้นเพื่อความเรียบเสมอกับพื้นที่ไม่เรียบที่แกนด้านหลัง

16.มีพื้นรองด้านหลังพร้อมแกนกั้นล้อรถเข็นไม่ให้ถอยหลัง

17.หน้าจอใช้ถ่าน 2 A จ่ายไฟหน้าจอ แสดงค่าต่างๆ

18.ใช้กับรถเข็น (Wheelchair) ผู้ป่วยหรือสำหรับกายภาพและผู้สูงวัยใช้งานได้


 

เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบมีพนักพิง

คุณลักษณะทั่วไปของอุปกรณ์

1.เป็นจักรยานแบบนั่งพิง ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้

2.หน้าจอแสดงผลแบบ LCD 

3.แสดงข้อมูล ค่าระยะทาง, , ค่าแคลอรี่, ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ, ค่าพลังงาน(วัตต์), ค่าการใช้พลังงาน,    ค่าแบตเตอรี่การใช้งาน และค่าจำนวนรอบต่อนาที, ค่าความเร็ว, ค่าระดับความหนัก, ค่าเวลา

4.มีแท่นสำหรับวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ Smart phone/Tablet ระบบ Android หรือ ระบบ IOS

5.สามารถเชื่อมต่อ MP3 ได้โดยมีการรองรับระบบ Bluetooth 

6.โครงสร้างทำด้วยเหล็กพ่นสีด้วยระบบไฟฟ้า

7.ฝาครอบตัวถังทำจากพลาสติก ABS

8.ปรับแรงต้านด้วยความฝืดด้วยแม่เหล็กถาวร 32 ระดับ ได้

9.มีโปรแกรมสำหรับฝึกออกกำลังกายไม่น้อยกว่า  24 โปรแกรม ได้แก่ 

•โปรแกรมแบบปรับเอง 

•โปรแกรมสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม 

•โปรแกรมควบคุมวัตต์ 

•โปรแกรมควบคุมความหนักด้วยอัตราการเต้นหัวใจ ไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม 

•โปรแกรมผู้ใช้สร้างเอง ( User ) ไม่น้อยกว่า 4 โปรแกรม เป็นอย่างน้อย

•มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ( Fit Test )

10.สามารถวัดไขมันใต้ผิวหนัง(Body fat)

11.สามารถวัดการฟื้นตัวของอัตราการเต้นหัวใจ(Recovery)

12.ตัวเครื่องรองรับ Application สั่งการหรือบันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ได้โดยใช้ Smart Phone        หรือ Tablet ผ่าน บลูทูธ

13.เบาะนั่งปรับระดับระยะใกล้-ไกล 

14.วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับ

15.ตัวเครื่องใช้ไฟได้ 2 ระบบ คือ สามารถปั่นสร้างไฟด้วยตัวเอง และใช้กระแสไฟจากตัวแปลง เพื่อให้หน้าจอแสดงผลและสร้างแรงต้านในการออกกำลังกาย

16.รองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้ 160 กิโลกรัม